Redactionele Marketing

Verzekeringssite.nl

Introductie

Verzekeringssite.nl werkt geheel onafhankelijk. Verzekeringssite.nl vergelijkt alle verzekeraars op dezelfde objectieve wijze en heeft geen banden met deze maatschappijen. Consumenten maken op die manier zelf hun beste keuze voor bijvoorbeeld een autoverzekering of zorgverzekering.

Communicatievraagstuk

Verzekeringssite.nl heeft als belofte “Altijd verzekerd van de beste keuze”. Die betekent niet alleen op eenvoudige wijze inzicht in de beste prijs en kwaliteit, maar ook een optimale dekking. Verzekeringssite.nl wil iets doen aan de massale oververzekering van Nederlanders. Daarom roept Verzekeringssite.nl 1 maart  uit tot Nationale Polis Opruim Dag. Verzekerden kunnen op die dag met de bezem door de ‘poliskast’, om oververzekering, dubbele dekkingen en overbodige verzekeringen op te ruimen.

Oplossing

De Nationale Polis Opruim Dag bij zoveel mogelijk consumenten onder de aandacht brengen om de naambekendheid van Verzekeringssite.nl te vergroten. Verzekeringssite.nl als kennisleider positioneren door als eerste de mogelijkheid naar buiten te brengen om verzekeringen dagelijks op te zeggen. De Nationale Polis Opruim Dag wordt met de inzet van Redactionele Marketing onder de aandacht gebracht van redacties.

Resultaten

Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl, heeft in Ochtendspits, RLT Z en op Business News Radio de Nationale Polis Opruim Dag kunnen toelichten. Daarnaast zijn er diverse online publicaties over de Nationale Polis Opruim Dag verschenen, die direct tot grotere bezoekersaantallen hebben geleid op de website van Verzekeringssite.nl.

Internet: