Elma Media en IVRM Reputatie starten samenwerking

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Elma Media en IVRM Reputatie zijn een samenwerking aangegaan om branche- en beroepsverenigingen te ondersteunen bij de belangenbehartiging van hun leden. Aanleiding voor de samenwerking is de toegenomen noodzaak die branche- en beroepsorganisaties ervaren om hun gidsrol te pakken, nu veel bedrijven en hele beroepsgroepen in zwaar weer verkeren. De samenwerking tussen Elma Media en IVRM Reputatie moet eraan bijdragen dat branche- en beroepsorganisaties zichtbaar en in gesprek zijn met uiteenlopende stakeholders.

Partnerschap

Elma Media en IVRM Reputatie kiezen voor een partnerschap, waarbij ze branche- en beroepsverenigingen over de volle breedte en met de juiste expertise adviseren over hun communicatiestrategie en de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan positioneringsvraagstukken, wervingscampagnes, de ontwikkeling van communicatiemiddelen, stakeholdermanagement of het op stelselmatige basis genereren van persaandacht.

License to operate

Michiel van Overbeek, directeur van Elma Media: “Veel leden en lidbedrijven kunnen de hulp van hun vereniging nu goed gebruiken. Door de coronacrisis hebben ze te maken met een nieuwe werkelijkheid waarbij baanzekerheid en het voortbestaan van de organisatie in het geding zijn. Dit is dan ook het moment voor veel verenigingen om zichtbaar te zijn en om hun license to operate naar hun leden en de buitenwacht te versterken.”

Maatschappelijke vraagstukken

Maarten Halsema, managing director van IVRM Reputatie: “Door via de pers, eigen middelen en social media nu een stem te nemen in maatschappelijke vraagstukken die hun sector raken, verhogen verenigingen de zichtbaarheid van en naar hun achterban. Hierbij zijn sectorkennis en een uitgesproken visie op maatschappelijke thema’s belangrijke aspecten om gehoord te worden en reputaties te versterken.”

Over Elma Media

Elma is ruim 40 jaar een betrouwbare mediapartner voor veel branche- en beroepsorganisaties in Nederland en België. Als mediapartner ondersteunen en ontzorgen zij de verenigingen bij het werven, inspireren en binden van hun leden. Elma is actief op het gebied van strategie- en koersbepaling, communicatiestrategie, conceptontwikkeling en exploitatie van mediaportefeuilles. Zie ook: www.elma.nl.

Over IVRM Reputatie

IVRM Reputatie verhoogt de reputatiewaarde van merken en organisaties. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers met meetbaar resultaat bouwen aan hun zichtbaarheid, autoriteit en invloedsposities. Daardoor komt hun kennis en kunde ten goede aan stakeholders en aan de samenleving. Met vestigingen in Bussum en Brussel realiseert IVRM de reputatiedoelen van haar opdrachtgevers in de Benelux.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden