Verbindt.

De drie hoofddiensten hebben een grote onderlinge verbondenheid. Een geïntegreerd sportpartnership-beleid is daarom essentieel. Ons sportpartnership-onderzoek fungeert als nulmeting: hoe kijken stakeholders (mogelijke sponsoren of juist sportbonden) naar je en wat verwachten ze van je? Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de ambitie van de organisatie formuleren we een strategie: wat willen we met het sportpartnership bereiken en hoe bereiken we dat? Vervolgens gaan we met sportpartnership-activatie de praktische invulling vormgeven en uitvoeren, waarmee we de reputatiewaarde van de organisatie verhogen.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden