Gedragscode

Bij IVRM voelen we ons zeer verantwoordelijk voor de vaak impactvolle werkzaamheden die we uitvoeren. Daarom hechten wij veel waarde aan onze eigen gedragscode.

GEDRAGSCODE IVRM

 1. Onze adviseurs voeren hun werk met de grootste zorg uit. Hierbij kan je rekenen op onze objectieve en kritische houding, waarbij wij jouw belang altijd in een bredere context plaatsen.
 2. Wij nemen geen opdrachten aan die strijdig zijn met onze eigen ethische en morele overtuigingen of die conflicteren met de waarden van IVRM.
 3. Wij respecteren de ethische codes van anderen waarmee wij door ons werk in contact komen. Wij houden ons hieraan voor zover deze niet strijdig zijn met onze eigen gedragscode.
 4. Wij verplichten ons tot geheimhouding van alles waarvan wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden kennis nemen en die van vertrouwelijke aard zijn, of waarvan van ons mag worden verwacht dat wij het vertrouwelijke karakter kennen.
 5. Wij overtuigen ons altijd van de juistheid van de informatie die aan ons door jou wordt verstrekt voor de uitvoering van de opdracht.
 6. Wij streven geen eigen belangen na die nadelig zijn voor de inhoudelijke kwaliteit en objectiviteit van adviezen en uitvoerende werkzaamheden. Als er sprake is van dergelijke belangen wordt de opdracht geweigerd.
 7. In de contacten met de pers houden wij zorgvuldig rekening met de belangen van journalisten en wij waken over de feitelijke juistheid, objectiviteit en relevantie van de door ons verstrekte informatie.
 8. Wij nemen geen cadeaus, giften of honoraria aan voor bewezen diensten in welke vorm dan ook, anders dan de vergoeding voor de werkzaamheden die wij specifiek voor jou hebben uitgevoerd.
 9. Wij houden ons bij de uitvoering van onze werkzaamheden altijd aan de algemeen geldende, wettelijke bepalingen.
 10. Wij handelen vanuit het maatschappelijk belang en wij houden bij de uitvoer van onze werkzaamheden rekening met onze omgeving.
 • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden