Public affairs

IVRM Reputatie zorgt met Public Affairs voor effectieve belangenbehartiging van jouw organisatie. Op lokaal, landelijk en Europees niveau combineren wij lobby activiteiten met een strategisch persbeleid. Hiermee beschik je over een strategisch middel waarmee je inspeelt op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die ontstaan door politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.

Dit levert het op

Bij IVRM agenderen we namens jou onderwerpen en issues bij het Rijk, bij provincies, bij gemeenten, in Brussel en bij maatschappelijke organisaties. We verstrekken informatie op maat aan politici en beleidsmakers. Bijvoorbeeld door het organiseren van lobbygesprekken, werkbezoeken of rondetafelgesprekken. Je ontwikkelt relaties met beleidsmakers en versterkt de invloedspositie van jouw organisatie.

Vergroot je autoriteit

Met onze public affairs-strategie anticipeer je op besluitvormingsprocessen en lever je vroegtijdig input. Lobbyen is geen sprint, maar een marathon. Door je over een langere periode te profileren op thema’s die voor jouw organisatie relevant zijn, vergroot je je autoriteit. Zo versterk je de positie van jouw organisatie als thought leader.

Samenspel met samenleving

We vertellen het verhaal dat voor jouw organisatie én voor de rest van de samenleving van belang is. Door het hele verhaal te vertellen en niet alleen in te zetten op incident-niveau, bereiken we het doel. Bovendien waarderen de stakeholders jouw organisatie meer.

Zo doen wij dat

Een effectieve public affairs-strategie combineert verschillende instrumenten. Want public affairs gebeurt niet in splendid isolation. De publieke opinie en de maatschappelijke context beïnvloeden de bestuurlijke en politieke besluitvorming. Het is belangrijk om public affairs in te zetten bijvoorbeeld samen met een persbeleid en stakeholdermanagement. Met deze sterke samenvoeging sturen we optimaal op de invloed en reputatie van jouw organisatie.

PA-strategie

Ons public affairs plan bestaat uit drie onderdelen die nauw op elkaar aansluiten. De exacte mix van deze onderdelen stemmen we af op jouw verhaal en het moment wanneer public affairs wordt ingezet. En natuurlijk is hier het versterken van de reputatie leidend.

  • Lobby. Met de politieke lobby richten we ons op de beslissers (politici) en beleidsmakers. Dit doen we door de juiste personen te benaderen met de juiste boodschap op het juiste moment.
  • Issuemanagement. Issues zijn de actuele publieke opinies over bepaalde onderwerpen die lokaal of landelijk spelen. Met behulp van issuemanagement realiseren we maatschappelijke beïnvloeding. Denk hierbij aan invloed op het publieke debat.
  • Stakeholdermanagement. Bij stakeholdermanagement zijn we erop gericht om andere belanghebbenden te verbinden met jouw organisatie en jouw boodschap.

Wil jouw organisatie onderwerpen agenderen bij de juiste mensen?

Bel of mail dan vandaag nog onze specialist en ontdek de mogelijkheden.

Neem contact op

Pieter Veldhuizen

Public affairs associate
0643023141

Cases

public affairs

Download onze whitepaper public affairs

Wil je meer weten over public affairs en hoe je daarmee invloed hebt op politieke en bestuurlijke besluitvorming? Lees dan onze whitepaper over public affairs. In de whitepaper geven wij je een public affairs plan en met onze vijf stappen kun je jouw invloedspositie versterken.

public affairs

Actueel

Ontdek vandaag nog de mogelijkheden van public affairs.

Elke werkdag staan onze specialisten klaar om je te helpen. Dus neem gerust contact met ons op.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden