Zorgaanbieder als thought leader in de media

Om de zorg voor mensen met complexe zorgvragen verder te ontwikkelen wil Pluryn zichzelf beter op de kaart zetten als kennisleider. Wij hielpen door een strategie op te stellen waarbij thought leadership centraal staat.

Probleem van de klant
Meer autoriteit en een betere reputatie als zorgaanbieder voor mensen met complexe zorgvragen
Resultaat
De kennisleiderpositie is versterkt en Pluryn is succesvolle samenwerkingen aangegaan
Client sinds
2013

Vraag van de klant

Pluryn wil als landelijke zorgaanbieder voor mensen met complexe zorgvragen werken aan een thought leader-strategie. Het doel daarvan is om verder te bouwen aan de reputatie en de relaties met de stakeholders. Daarnaast wil Pluryn deze strategie ook inzetten om de zorg voor mensen met complexe zorgvragen verder te ontwikkelen. Aan IVRM de opdracht deze strategie op te stellen en uit te voeren.

Resultaat

Pluryn is in contact gekomen met de relevante partijen waardoor de kennisleiderpositie is versterkt. Ook zijn specifieke (jeugd)zorgthema’s op de kaart gezet en deelt Pluryn haar kennis hierover. Dit heeft gezorgd voor verdere ontwikkeling van de zorg voor mensen met complexe problematiek. Mede door ondersteuning bij de belangenbehartiging is Pluryn ook succesvol in de samenwerking met lokale, regionale en landelijke partijen zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en participatiebedrijven. Dit allemaal heeft vervolgens weer bijgedragen aan de reputatie van Pluryn.

Aanpak IVRM

Om het beoogde doel te halen hebben we gekozen voor een structurele inzet van een proactief, inhoudelijk persbeleid. Dit creëert de mogelijkheid voor Pluryn om hun visies, inzichten en oplossingen met stakeholders te delen via interviews en artikelen in de media. Als startpunt voor het persbeleid hebben we een themasessie georganiseerd. Tijdens de sessie zijn de profileringsthema’s, die in lijn staan met de organisatiestrategie, bepaald. Vervolgens is de proactieve perslobby gestart. Deze perslobby leverde een groot aantal publicaties in toonaangevende media op: de Volkskrant, Trouw, de Psycholoog en Binnenlands Bestuur.

Daarnaast hebben we Pluryn ondersteund bij de belangenbehartiging op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is er door ons een workshop ‘lokale lobby’ georganiseerd voor managers die contacten met de gemeente onderhouden. Ook hebben we position papers opgesteld compleet met visie, standpunten en voorgestelde oplossingen van Pluryn rondom specifieke zorgthema’s. Deze position papers zijn vervolgens gebruikt in contacten met stakeholders waaronder samenwerkingspartners en gemeenten. Het achterliggende doel hiervan is om de belangen van Pluryn te behartigen en de positie bij de stakeholders te versterken.

Over de klant

Pluryn is een landelijk werkende organisatie voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met complexe zorgvragen. De focus ligt daarbij op hun participatie, middels zorg en behandeling. Pluryn is hierdoor actief binnen de arbeidsintegratie, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg en onderwijs. Sinds 2013 heeft deze instelling IVRM betrokken om verder te bouwen aan de eigen reputatie.

Het team

Nieuws

Benieuwd hoe we jouw organisatie als thought leader in de media krijgen?

Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op

Stef Heutink

Creatief Directeur
0623440339
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden