Bij studentenadviesbureau HU Scompany verzorgde Stef Heutink een gastcollege over reputatiewaarde en werd Maarten Halsema als lid van de Raad van Commissarissen gevraagd om studentenopdrachten te beoordelen. IVRM zet zich graag in om de volgende generatie communicatieprofessionals te inspireren.

basic1-114_user_man Stef Heutink

Bij studentenadviesbureau HU Scompany verzorgde Stef Heutink een gastcollege over reputatiewaarde en werd Maarten Halsema als lid van de Raad van Commissarissen gevraagd om studentenopdrachten te beoordelen. IVRM zet zich graag in om de volgende generatie communicatieprofessionals te inspireren.

HEMA, Shell en reputatiewaarde

Stef hield een kort referaat en de rest van de tijd werd vooral gevuld met opvallend goeie vragen. Aan bod kwam de sterke reputatie van HEMA, zelfs in coronatijd toonde deze retailer zich de grote publiekslieveling. Nederlanders vonden dat desnoods met hulp van overheidssteun HEMA overeind gehouden moest worden. Waar zit dat in? Natuurlijk een goed merk, assortimenten en locaties maar vooral het karakter van een bedrijf kan dan een heel krachtig fenomeen zijn. Dat gebaseerd op de juiste reputatiedrivers met een effectieve communicatiestrategie helpt enorm.

Reputatiegebouw

Aan de hand van voorbeelden als HEMA maar ook Shell (duurzaamheid en klimaat) gingen we het hele reputatiegebouw af (onderzoek, strategie en uitvoering).

Maarten in de RVC

Als lid van de Raad van Commissarissen van studentenadviesbureau Scompany, zat Maarten samen met vakgenoten in de jury met de opdracht om de studenten van de Scompany accountteams te beoordelen op de presentatie van hun opdracht die ze moesten uitvoeren als onderdeel van hun studie communicatie aan de Hogeschool Utrecht.

De vierdejaars studenten werken in de betaalde rol van junior adviseur in een accountteam van gemiddeld vier studenten voor een echte opdrachtgever. In een periode van negen weken doen de junior adviseurs onderzoek, leveren communicatie-advies op en presenteren dit in de negende week aan de opdrachtgever en aan de RvC. Het gaat hierbij om uitdagende, strategische communicatievraagstukken, variërend van positionering, imago, online communicatiestrategie, lanceringsplan nieuwe producten of diensten, event-concepten, interne communicatie en meer.

Learnings

Tijdens de presentatie lieten de studenten zien dat ze:

  • de situatie en de vraag van de opdrachtgever hebben geanalyseerd en zijn gekomen tot een onderbouwde focus, afbakening en aanpak van het adviestraject;
  • gemaakte keuzes professioneel onderbouwden;
  • het onderzoek wisten te organiseren en de randvoorwaarden bepaalden;
  • de relatie met de opdrachtgever goed onderhielden en vertrouwen wisten te winnen;
  • communicatie-adviezen gaven die van waarde zijn voor de opdrachtgever en onderbouwd worden vanuit onderzoek;
  • draagvlak wisten te creëren voor de adviezen, rekening houdend met het ‘klantsysteem’;
  • het hele traject konden plannen waardoor geleverd werd conform overeenkomst
  • het advies en de onderbouwing daarvan helder konden presenteren – mondeling en schriftelijk

Op de RvC-dag heeft elk Scompany accountteam drie kwartier de tijd gehad om aan de RvC te presenteren en met haar in gesprek te gaan op basis van de (positief-kritische) vragen die de RvC-leden stelden. Uiteindelijk werden uit de tien teams twee winnende teams geselecteerd.

Wil jij samenwerken met IVRM?

Voor gastcolleges, advies over curricula of andere creatieve en inspirerende activiteiten, neem gerust contact op.

Neem contact op

Stef Heutink

Creatief Directeur
0623440339

“Het was een fantastische ervaring om getuige te zijn van het enthousiasme, de toewijding, energie en deskundigheid van deze groep getalenteerde studenten. De presentaties waren stuk voor stuk goed doordacht en van hoog, professioneel niveau. Deze generatie daadkrachtige studenten gaat veel betekenen voor de kwaliteit van het communicatievak in Nederland.”

Maarten Halsema
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden