Onderzoek

Het is niet eenvoudig om een geschikte sportsponsor te vinden of de juiste sport te kiezen om te sponsoren. En wat levert een sportpartnerschap de sport, de sportorganisatie én de sponsor eigenlijk op? Hoe staat het met de reputatie van de sportorganisatie?

IVRM Sport is gespecialiseerd in reputatieonderzoek en in het meten van de effectiviteit van sponsoring. Met de Sportbarometer bieden wij inzicht in wat sportsponsoring doet met de reputatie van de sport, van sportorganisaties en van sponsors.

Sport en sponsor

De waarde van een sportpartnerschap is voor de sport anders dan voor de sponsor. De sport heeft primair een financiële behoefte en de sponsor een profileringsbehoefte. Voor beide valt een wereld te winnen. De sport en de sponsor kunnen de maatschappelijk impact vergroten en hun reputatiewaarde verhogen, door beide vanuit hun eigen rol op maatschappelijke thema’s te acteren.

Barometer voor de sport

Binnen de sport zijn er twee wegen mogelijk om de reputatie te versterken:

1) onderzoek doen voor een sportorganisatie of 2) onderzoek doen naar de sport. Voorbeeld: de KNVB wil inzicht krijgen in wat stakeholders van de bond vinden en verwachten (optie 1). Maar het onderzoek kan ook over de sport gaan: wat is de reputatiewaarde van voetbal en in hoeverre draagt deze sport bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Voor beide vraagstukken hanteren wij de IVRM-Sportbarometer met een separate module voor de sport zelf.

Barometer voor sponsors

Om erachter te komen wat sponsoring oplevert, willen we de Return on Investment (ROI) kennen. Organisaties vinden het moeilijk om te bepalen wat sportsponsoring voor ze betekent en hoe ze hun partnerschap en activatie vormgeven. Ook hiervoor hebben wij de IVRM Sportbarometer ontwikkeld met een separate module voor de sponsor.

Barometer voor sportorganisaties

De derde module gaat over het partnerschap tussen sport en sponsor. De IVRM Sportbarometer geeft (sport)organisaties inzicht in wat het sportpartnerschap oplevert en wat het doet met de reputatie. Onder in- en externe stakeholders meten we de effecten van de sponsoring. We brengen in kaart wat de behoeften van de stakeholders zijn en welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Met het periodieke onderzoek wordt de invulling van het sportpartnerschap tussentijds bijgestuurd om het rendement op de samenwerking te verhogen.

Sturen op reputatie

Bij het gebruik van standaardmethodieken en vragenlijsten geeft onderzoeken geen praktische stuurinformatie. Bij de IVRM Sportbarometer vertalen we de vraagstelling naar de specifieke context van de sport, de sportorganisatie en de sponsor.

Hoe staat het de reputatie van jouw sportorganisatie?

Neem contact op

Remon Vonk

Senior reputatieadviseur communicatie en media
0650749463

“Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de verwachtingen van de direct betrokkenen en belanghebbenden. Dit nemen we mee in de koers die we willen varen.”

 

Remco Boer, directeur van de KNGU
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden