Strategie

IVRM ontwikkelt reputatiestrategieën en haalt ze van het papier. Om de strategie in één oogopslag inzichtelijk te maken, hebben we de IVRM Sportmagneet ontwikkeld.

Het doel hiervan is een strategie die de sport(organisatie) aantrekkelijker maakt voor sponsors en andere stakeholders.

Waarde

De waarde van sponsoring is vaak veel hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald. Alleen zichtbaarheid en een financiële bijdrage doen te weinig voor de reputatie van de sponsor, de sportorganisatie en de sport zelf.

Partnerschap

Sponsoring is een partnerschap. Wij ontwikkelen strategieën die zorgen voor een duurzaam partnerschap. Strategieën die creatief én uitvoerbaar zijn.

Bij de opzet van een partnerschap kijken we vooral naar overeenkomsten in termen van merk- en reputatiewaarden. Op die manier versterkt het de samenwerking voor alle partijen.

Onze strategieën zijn beknopt, praktisch en dragen bij aan de doelstellingen van de sport, de sponsor en de sportorganisatie. Daarbij inspireren en bedenken we nieuwe richtingen waar nog niet aan is gedacht. Om ervoor te zorgen dat je écht aan het werk kan met de strategie, zijn de acties behapbaar en meetbaar.

Impact

Sport wordt nog onvoldoende ingezet voor van maatschappelijke impact of bijvoorbeeld als bindmiddel voor de arbeidsmarkt. Sportsponsoring moet de sport én de reputatie van de sponsor verbeteren. Sport is bij uitstek geschikt voor de sponsor om zijn maatschappelijke relevantie en impact te vergroten. De sport profiteert dan van de aangedragen expertise en besteedt de financiële bijdrage niet alleen aan het professionaliseren van de sport, maar zorgt ook voor maatschappelijke impact en sociale cohesie.

 

Sport met de sportmagneet aantrekkelijker maken voor sponsors?

Neem contact op

Stef Heutink

Creatief Directeur
0623440339
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden