Sportverenigingen benutten hun clubhuizen en sportvelden onvoldoende. Kantines zitten 70% van de tijd op slot en zijn daarmee een welkome plek voor hangjongeren en vandalisme. Innovatiekansen om de continuïteit van de club te borgen, jongeren weer aan het sporten te krijgen en lokaal de sociale cohesie te versterken, blijven onontgonnen.

basic1-114_user_man Frank van den Wall Bake

Sportverenigingen benutten hun clubhuizen en sportvelden onvoldoende. Kantines zitten 70% van de tijd op slot en zijn daarmee een welkome plek voor hangjongeren en vandalisme. Innovatiekansen om de continuïteit van de club te borgen, jongeren weer aan het sporten te krijgen en lokaal de sociale cohesie te versterken, blijven onontgonnen.

Calimerocomplex

Eerder dit jaar bereikte ons de berichten dat sportclubs het zwaar te verduren hebben. Met name door de stijgende (energie)prijzen. Dan is het gek dat sportverenigingen hun clubhuizen en sportvelden niet veel beter benutten. De kansen liggen voor het oprapen. Bestuurders moeten hun calimerocomplex laten varen en zich niet langer verschuilen achter excuses, zoals ontoereikende budgetten en een gebrek aan vrijwilligers. Maak het clubhuis aantrekkelijk voor de jeugd, zorg dat het een bredere, meer buurthuisfunctie krijgt met langere openingstijden en waar bezoekers zich welkom voelen.

Omni-sportvereniging

Sportverenigingen kunnen meerdere sporten en disciplines aanbieden op één club. Verenigingen kunnen een voorbeeld nemen aan omni-sportvereniging Kampong waar een breed sportpallet wordt aangeboden. Als blijkt dat de sportvereniging niet op eigen kracht verder kan, ga dan fuseren met andere sportclubs tot een multisportvereniging voor meer exploitatieperspectief. Bij een fusie komt er grond vrij, waar de desbetreffende gemeente heel blij mee gaat zijn. Gemeenten zijn namelijk naarstig op zoek naar grond voor hun bouwplannen om de woningnood tegen te gaan. Dit betekent dat er dus een positief financieel aspect aan een fusie kan zitten voor de fuserende sportverenigingen.

Pedagogische klimaat

In maart van dit jaar publiceerde de NLsportraad een advies over het pedagogisch sportklimaat in Nederland met een duidelijke pedagogische taak van sportverenigingen, genaamd: Kinderen centraal. Er verschenen daarna artikelen dat de sportwereld ernstig individualiseert. Wanneer sportverenigingen niet innoveren, stoppen mensen massaal met sport, wat naast ongezonde leefgewoontes ook sociale consequenties heeft, luidt de conclusie. Sportverenigingen kunnen dus een geweldige bijdrage leveren aan het verbeteren van het pedagogische klimaat in 2030. Zo kunnen clubs samenwerkingsverbanden met scholen aangaan, waar gymnastiek verdwijnt door een tekort aan gymleraren en accommodaties. Verenigingen kunnen hier bijspringen met hun accommodaties, coaches en trainers.

Flexibele contributie

Tot slot moeten sportverenigingen leren om hun leden als klanten te behandelen. Bied variabele lidmaatschappen aan, afhankelijk van de betrokkenheid en intensiteit van de sportbeoefening. Laat de jeugd bijvoorbeeld minder betalen en de senioren iets meer. Variëren in contributie laat zien dat je behoeftes signaleert en dat je daarop acteert. Kortom, innoveer als sportvereniging om je bestaansrecht te legitimeren.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden