Wij lanceren vandaag IVRM Sport. Met dit unieke initiatief dragen wij bij aan de ontwikkeling van sport en het verzilveren van de waarde van sport voor de reputatie van sponsors. Sportautoriteit Frank van den Wall Bake treedt als associate partner toe tot IVRM Sport. Uitgangspunt voor de samenwerking is de gezamenlijke wens om de maatschappelijke betekenis van sport voor sportorganisaties en voor sponsors te verbeteren.

basic1-114_user_man Remon Vonk

Wij lanceren vandaag IVRM Sport. Met dit unieke initiatief dragen wij bij aan de ontwikkeling van sport en het verzilveren van de waarde van sport voor de reputatie van sponsors. Sportautoriteit Frank van den Wall Bake treedt als associate partner toe tot IVRM Sport. Uitgangspunt voor de samenwerking is de gezamenlijke wens om de maatschappelijke betekenis van sport voor sportorganisaties en voor sponsors te verbeteren.

31 januari 2022 – IVRM Sport richt zich op twee doelgroepen: sport als sector (sportbonden, -verenigingen en sportkoepels) en organisaties die een partnership hebben of willen aangaan met sport.

Maatschappelijke meerwaarde

Sport is van grote betekenis voor de samenleving. Als het gaat om gezondheid, plezier en beleving en als bindmiddel voor saamhorigheid en sociale cohesie. Sport bereikt mensen en -belangrijker nog- sport raakt mensen. De reputatie van sportorganisaties staat onder druk. Daarnaast is bij veel sponsorinitiatieven onvoldoende sprake van een partnership dat de sport beter maakt en zo de maatschappelijke relevantie en impact van de sponsor versterkt.

“Sport wordt door sponsors onvoldoende ingezet om maatschappelijke impact te maken. Bij activatie staan vaak te nadrukkelijk de marketingdoelen centraal, terwijl sponsors met directe betrokkenheid bij en liefde voor de sport veel meer impact maken, vertrouwen genieten en hun reputatie versterken. De waarde van sport is veel hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald”, aldus Maarten Halsema, directeur IVRM Reputatie.
Frank van den Wall Bake: “Sport wordt geconfronteerd met een veelvoud aan onverwachte wensen en eisen. Is de sport eigenlijk wel in staat optimaal te kapitaliseren op haar dominante plaats in de samenleving? Een plaats die een dagelijks toenemende hoeveelheid media-aandacht met zich meebrengt. De sport moet beseffen dat de reputatie van de sport uiteindelijk bepalend is, niet in het minst voor het welslagen van partnerships, die nu noodzakelijker zijn dan ooit. Zoals in elke wedstrijd, het goed ingespeeld zijn en de opstelling brengen de winst.”

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden