De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft een reputatieonderzoek door IVRM Sport uit laten voeren. De KNGU wil weten wat belanghebbenden van hen vinden én verwachten. Inmiddels is het reputatieonderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend. Met de informatie uit het onderzoek gaat de KNGU aan de reputatie van de eigen organisatie werken en van de gymsport als geheel.

basic1-114_user_man Remon Vonk

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft een reputatieonderzoek door IVRM Sport uit laten voeren. De KNGU wil weten wat belanghebbenden van hen vinden én verwachten. Inmiddels is het reputatieonderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend. Met de informatie uit het onderzoek gaat de KNGU aan de reputatie van de eigen organisatie werken en van de gymsport als geheel.

Kwantitatief onderzoek

Het reputatieonderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Voor het kwantitatieve onderzoek hebben 1118 stakeholders de vragenlijst geheel ingevuld, van sporters en hun ouders, tot aan vrijwilligers, trainers/coaches en clubbestuurders. Onderzoeksbureau PanelWizard heeft het veldwerk verzorgd.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door de reputatiespecialisten van IVRM Sport. Aan de hand van de vijf reputatiefactoren uit de Reputatiemix (prestaties, leiderschap, maatschappelijke relevantie, werkomgeving en wendbaarheid) zijn stakeholders onderworpen aan een diepte-interview. De groep externe stakeholders bestaat, naast de eerder genoemde stakeholdergroepen, uit o.a. juryleden, onderwijsinstellingen, partners, overheden en maatschappelijke organisaties.

Remco Boer, directeur van de KNGU: “Wij vinden het belangrijk om draagvlak te creëren voor ons beleid. De KNGU staat in dienst van haar leden. Wij hebben met dit onderzoek inzicht gekregen in de verwachtingen van de direct betrokkenen en belanghebbenden, zodat we die kunnen meenemen in de koers die we willen varen.”

“Met het reputatieonderzoek laat de KNGU zien dat zij samen met haar stakeholders werk wil maken van haar eigen reputatie én die van de gymsport. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij”, aldus Remon Vonk, senior reputatie- en communicatieadviseur bij IVRM Sport.

Resultaten

Enkele belangrijke resultaten zijn:

  • De overall reputatie van de KNGU is voldoende;
  • De wendbaarheid van de KNGU scoort vrij laag, terwijl met name medewerkers hier veel waarde aan hechten;
  • Stakeholders zijn positief over de producten van de KNGU, met name over het nijntje Beweegdiploma;
  • De communicatie met de achterban is een verbeterpunt;
  • Stakeholders vinden dat de KNGU doortastend heeft opgetreden inzake grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Alleen zijn alle trainers onterecht over één kam geschoren;
  • De wens van de stakeholders is dat de KNGU werk maakt van de binding met haar medewerkers, zodat de continuïteit in de relaties is geborgd.

”Wij hebben met dit onderzoek inzicht gekregen in de verwachtingen van de direct betrokkenen en belanghebbenden, zodat we die kunnen meenemen in de koers die we willen varen.”

Remco Boer, directeur van de KNGU
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden