Bewegingsarmoede is een pandemie die al sinds 2012 bestaat. In Nederland overlijden er jaarlijks ruim 6000 mensen aan de gevolgen van bewegingsarmoede. Ondanks dat de overheid bewust is van de gevolgen, neemt geen enkele politieke partij doeltreffende maatregelen in de verkiezingsprogramma’s.

basic1-114_user_man Wouter aan de Stegge

Bewegingsarmoede is een pandemie die al sinds 2012 bestaat. In Nederland overlijden er jaarlijks ruim 6000 mensen aan de gevolgen van bewegingsarmoede. Ondanks dat de overheid bewust is van de gevolgen, neemt geen enkele politieke partij doeltreffende maatregelen in de verkiezingsprogramma’s.

Bewegingsarmoede geen prioriteit

Tot grote verbazing nemen politieke partijen geen maatregelen tegen bewegingsarmoede terwijl ze op de hoogte zijn van de schokkende cijfers en de gevolgen van te weinig bewegen. Gezondheid van de Nederlandse bevolking staat niet bovenaan de prioriteitenlijstjes aldus het NRC. Het CDA noemt ‘Gezondheidsbescherming’ in hun verkiezingsprogramma, maar dit blijft tot zover bij noemen, concrete maatregelen blijven uit.

Duidelijke cijfers bewegingsarmoede

World Health Organization (WHO) deed onderzoek naar bewegingsarmoede waaruit blijkt dat er duidelijk verband is tussen bewegingsarmoede en overgewicht. Studie van SEO Economisch Onderzoek bracht naar buiten dat 70% van alle oversterfte tussen 2020 en 2022 te linken is aan overgewicht. Naast het WHO bracht ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de percentages van het aantal Nederlanders met overgewicht in kaart, waaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlands kampt met overgewicht. Kortom, bewegingsarmoede is een aanzienlijk probleem.

Sport herpositioneren

Sportmarketingexpert en IVRM associate partner Frank van den Wall Bake staat perplex. In de verkiezingsprogramma’s ontbreekt het aan concrete plannen om de Nederlandse populatie in beweging te krijgen, terwijl de politiek goed op hoogte is van de impact van bewegingsarmoede en de gevolgen daarvan. Tot nu toe gaat het er voornamelijk over dat de gezondheidszorg weinig geld mag kosten. Toch apart, want hier valt veel te halen, de totale kostenpost voor overgewicht en obesitas in Nederland bedraagt jaarlijks 79 miljard euro.
Volgens Frank zijn er voldoende kansen om bewegingsarmoede tegen te gaan. Om het probleem bij de kern aan te pakken moet sport anders gepositioneerd worden. “Om de Nederlander in beweging te krijgen zal sport gepositioneerd moeten worden als een onmisbaar product, sport moet veel aantrekkelijker gemaakt worden voor de consument.”

Fuseren kleine sportverenigingen

Frank ziet kansen in het fuseren van kleine sportverenigingen tot grote omni-sportverenigingen. Fuseren van deze verenigingen biedt mogelijkheden. Neem een voorbeeld aan omni-vereniging HSC, waar in juni 2022 zes sportverenigingen succesvol zijn samengegaan. “Het fuseren van sportverenigingen zal ervoor zorgen dat het laagdrempeliger wordt voor mensen om een lidmaatschap af te sluiten en in beweging te komen”, zegt Frank.

Clubhuizen multi-inzetbaar

Opvallend is dat 70% van de tijd kantines en sportclubs gesloten zijn. Wanneer clubs fuseren zijn er meer vrijwilligers beschikbaar waardoor de sportverenigingen vaker overdag de deuren kunnen openen. Sportverenigingen moeten met meer variabele lidmaatschappen werken waardoor een lidmaatschap afsluiten laagdrempelig is en meer mensen in beweging komen. Ook kunnen clubhuizen functioneren als bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of gymlocaties voor scholen in de omgeving. Veel fysieke ruimte komt vrij wanneer sportverenigingen fuseren, dit is tegelijkertijd ook kansrijk voor het woningtekort in Nederland. Herpositionering van sportverenigingen tackelt diverse maatschappelijke problemen. Het wordt tijd dat de politiek zich daarvoor hard maakt.

Wil jij ook actie ondernemen tegen bewegingsarmoede? Kom een keertje langs om te sparren met Frank van den Wall Bake. Frank helpt al 40 jaar klanten op strategisch en uitvoerend niveau als het gaat om sport en sponsoring.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden