Communicatieprofessional trekt te korte broek aan

basic1-114_user_man Redactie IVRM

De communicatieprofessional mag best een grotere broek aantrekken. Niet omdat de temperatuur inmiddels onder de 20º Celsius ligt, maar omdat hij nu in een te korte broek door de organisatie hobbelt. De rol die communicatie binnen een organisatie claimt is namelijk marginaal, waardoor de invloed van de communicatieprofessional op besluitvorming en organisatiestrategie te klein is.

29 oktober 2015 – Uit onderzoek blijkt dat 28% van de ondervraagde PR-professionals bang is om te worden genegeerd door de bedrijfsleiding/het management. 22% zegt zelfs te vrezen dat ze de bedrijfsleiding te schande maakt. Angst is nooit een goede raadgever, het zorgt er in dit geval voor dat de communicatieprofessional zijn rol decimeert.

Delivery boy

Na jaren van terreinafbakening zit de communicatieafdeling gevangen in haar eigen net van taken en verantwoordelijkheden. De professionals zijn bezig om de organisatiedoelen te vertalen naar communicatiedoelstellingen. Deze worden met een plan in mooie middelen gegoten. Vervolgens gaat er niets meer de deur uit, voordat communicatie daar naar heeft gekeken. Heel mooi en heel waardevol. Alleen is de communicatieprofessional hiermee verworden tot delivery boy: de brenger van de boodschap. Er is niet of nauwelijks invloed op de koers van de organisatie, dus op de kern van de boodschap.

Marketing & Finance

Wat dat betreft kan communicatie nog heel wat leren van marketing of finance. Deze afdelingen hebben het voor elkaar gekregen om de organisatiedoelen mede te bepalen. Immers, de organisatie moet adequaat worden gefinancierd en producten en diensten moeten worden verkocht. Dit valt of staat met de juiste positionering van de organisatie. Waar de CFO de rechterhand is van de CEO en de CCO ook tot de eerste rang van executives behoort, mag de communicatiedirecteur (de term CCO is al vergeven aan de Chief Commercial Officer, die -juist ja- ook Marketing in zijn portefeuille heeft) blij zijn met een plek op de tweede rij.

Communicatieprofessional, claim je positie!

Het wordt hoog tijd om communicatie op te schalen. Onderzoeken te over wijzen uit dat CEO’s communicatie en reputatiemanagement als één van hun belangrijkste taken zien. Des te vreemder is het dat de specialist op dit gebied -de communicatieprofessional- angstig in een hoekje kruipt. Het is niet meer dan normaal dat communicatie meedenkt over de te varen koers, de concrete doelen en de maatschappelijke positie waarnaar de organisatie streeft. Laat dus je angst varen om te worden genegeerd of om je CEO te schande te maken. Claim de plek in je organisatie waar communicatie thuishoort: op c-level. De onderstaande tips helpen je hierbij op weg:

  1. Luister goed naar waar je CEO wakker van ligt, vraag hier concreet naar;
  2. Deel relevante communicatiekennis om het ‘buikpijngevoel’ weg te nemen;
  3. Breng je boodschap overtuigend. Een weifelaar wordt niet geloofd;
  4. Geef voorbeelden van best & worst practices;
  5. Maak inzichtelijk wat de communicatieaanpak aan tijd, geld en inspanning kost en wat het resultaat ervan is.

Met communicatie kun je niet oplossen wat er op organisatieniveau mis is. Daarom is het van wezenlijk belang dat jij als communicatiespecialist mede de koers bepaalt. Tijd om de te korte broek in te wisselen!

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden