Crisiscommunicatie verminderd zelfredzame schiet tekort

Bij calamiteiten, rampen of crises gaat de overheid uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. Zij biedt alleen hulp aan verminderd zelfredzamen.

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Bij calamiteiten, rampen of crises gaat de overheid uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. Zij biedt alleen hulp aan verminderd zelfredzamen.

6 december 2018 – In Nederland potentieel enkele miljoenen. Een deel van hen blijkt in geval van crisis zeer waarschijnlijk niet goed bereikt te kunnen worden. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek van het lectoraat Crisisbeheersing van het IVF, in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Crisiscommunicatie aan verminderd zelfredzamen

Gemeenten en veiligheidsregio’s zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor de crisiscommunicatie aan verminderd zelfredzamen. Veel mensen kunnen in geval van crisis gealarmeerd en geïnformeerd worden via NLAlert, de sirene, radio, tv, social media, nieuwswebsites, www.crisis.nl, de websites van de veiligheidsregio’s en andere mensen. Het onderzoek toont echter aan dat er nog verschillende categorieën verminderd zelfredzamen zijn die zeer waarschijnlijk niet goed bereikt (kunnen) worden. In totaal spreken de onderzoekers over enkele miljoenen potentieel verminderd zelfredzamen, onder te verdelen in twaalf categorieën. Op dit punt moet volgens de onderzoekers duidelijk actie worden ondernomen, bijvoorbeeld richting groepen als doven en blinden en niet-Nederlands sprekenden.

Wil je weten hoe je jouw doelgroepen bereikt in geval van crisis en hoe je je voorbereid op crises? Neem direct contact op.

Bron: IVF

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden