Digitaal lobbyen in het COVID-19-tijdperk

De komst van het coronavirus naar ons continent heeft onze economieën als een mokerslag getroffen. De meeste winkels, restaurants en andere (kleine) bedrijven hebben de opdracht gekregen te sluiten, veel organisaties en mensen hebben te maken met grote verliezen. Hoewel adviesbureaus en lobbybedrijven technisch gezien niet hoeven te sluiten, is de Brusselse bubbel zeker niet immuun voor de maatregelen die landen hebben genomen om corona te bestrijden. Het Europees Parlement heeft in april een ‘pseudo-reces’ ingesteld en de meeste van de collega’s van de andere EU-instellingen werken vanuit huis.

Digitaal stemmen het nieuwe normaal?

Betekent dit dat we onze klanten niet adequaat kunnen vertegenwoordigen in deze tijd van crisis? Ik denk het niet. Nu ze de ergste schok te boven zijn, pakken ambtenaren en politici hun werk langzaam virtueel op. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie bespreken hun belangrijkste dossiers allemaal tijdens e-meetings, en kwesties die prioriteit hebben worden op afstand behandeld. Het Europees Parlement is er zelfs in geslaagd binnen een tijdsbestek van enkele weken overeenstemming te bereiken over noodmaatregelen en heeft via e-mail (!) gestemd. Nu ze gewend zijn geraakt aan deze manier van ontmoeten en debatteren, gebruiken ambtenaren en politici de voor hen beschikbare technologie ook om niet-institutionele belanghebbenden, waaronder lobbyisten, te ontmoeten om hun dossiers te bespreken.

Niet iedereen omarmt nieuwe manier van werken

Toch lijkt het erop dat niet iedereen klaar is om deze nieuwe manier van werken te omarmen. Ik was behoorlijk verrast om de mening te lezen van een partner bij één van de meest toonaangevende public affairs-adviesbureaus in Brussel. Hij zei: ‘Ik geloof niet en zal nooit geloven dat dit soort communicatie impact zal hebben in een public affairs-campagne’ en ‘Public affairs gaat over mensen, niet over computers’ (Bron: Politico). Ik ben het hier pertinent niet mee eens.

Digitaal lobbyen minstens even effectief en menselijk

De meesten van ons zijn het erover eens: persoonlijke ontmoetingen hebben de voorkeur. Toch vind ik dat lobbyen op afstand net zo effectief en menselijk kan zijn. Ik durf zelfs te stellen dat lobbyen via technologie in sommige opzichten nog menselijker kan zijn dan persoonlijke ontmoetingen. Het heeft iets intiems om een webcam-ontmoeting te hebben met een EU-ambtenaar die in T-shirt aan zijn of haar keukentafel zit. Het delen van frustraties over het 24/7 thuis hebben van de kinderen zorgt voor bonding en is een ideale ijsbreker voordat je verdergaat met het bespreken van serieuzere zaken. Ik verkies dit zonder twijfel boven het recht tegenover elkaar zitten in een van de vele ongeïnspireerde vergaderzalen van de Europese Instellingen, gekleed in evenzo ongeïnspireerde pakken. Bovendien heeft deze gezondheidscrisis ons überhaupt menselijker gemaakt. Ik heb nog nooit zoveel politici en ambtenaren hun e-mail zien afsluiten met slechts hun voornaam. We zijn momenteel meer bezorgd over het welzijn van de ander dan over hun titel. We luisteren beter en denken meer na.

Waakzaamheid juist nu geboden

Denken dat het wetgevingsproces van de EU tot stilstand is gekomen, is naïef. Dossiers blijven in beweging, beslissingen worden nog steeds genomen. Lobbyisten moeten meer dan ooit alert zijn. Sommige belanghebbenden zullen deze crisis gebruiken om de EU eindelijk zover te krijgen maatregelen door te voeren waar ze al zo lang voor lobbyen. Het is onze verantwoordelijkheid om waakzaam te zijn en de belangen van onze klanten te beschermen, vooral in deze woelige tijden. You snooze, you lose!

Gerelateerde artikelen

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden