Heroriëntatie op reputatie door turbulente tijden

basic1-114_user_man Berlinda Harkink

Een stijgend aantal organisaties heeft behoefte aan inzicht in hun reputatie. De westerse wereld staat in de fik. Oorlog in Oekraïne, een klimaatcrisis, strijd om grondstoffen, polarisatie en de cancelcultuur.

Door het hoge tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen, ervaren organisaties de noodzaak om hun positie tegen het licht te houden. Zij bepalen opnieuw standpunten en zoeken verbinding met hun publiek. Onder maatschappelijke druk spreken zij zich steeds vaker politiek uit.

Verwachtingen

Organisaties moeten sensitiever dan ooit zijn voor wat er in de samenleving en bij hun stakeholders speelt. Ze staan voor de uitdaging om uit te leggen welke keuzes ze maken op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en integriteit. Het publiek, dat toegang heeft tot kennis en zijn zegje kan doen op allerlei platformen, verwacht gemotiveerde keuzes.

Wij zien dan ook dat veel bedrijven, (semi-)overheden en maatschappelijke organisaties opnieuw op zoek gaan naar hun morele kompas en zich heroriënteren op hun reputatie. Zij voelen de noodzaak om hun maatschappelijke betekenis te laten zien, beloftes te onderbouwen met bewijs en het vertrouwen van stakeholders en samenleving te verdienen.

Behoefte aan inzicht

Doordat het besef over het belang van reputatie toeneemt, hebben organisaties ook steeds meer behoefte aan actueel inzicht in wat stakeholders van hen vinden en verwachten. Het aloude bekendheids- en imago-onderzoek geeft niet langer de antwoorden op de vragen van deze tijd. Veel bedrijfsonderzoekers, communicatieprofessionals en bestuurders verzuchten dat dergelijk onderzoek niet meer dan terugkijken is. Dat er bij de zoveelste meting weer weinig is veranderd.

Dat verklaart mede de populariteit van reputatieonderzoek. In deze turbulente tijden biedt goed reputatieonderzoek namelijk een duidelijk handelingsperspectief. Het biedt handvatten om het beeld dat stakeholders hebben in lijn te brengen met de ambities van de organisatie. Niet alleen door verbeterpunten te benoemen, maar ook aan te geven hoe dingen kunnen worden verbeterd. Daarvoor is maatwerk nodig in plaats van generieke vragenlijsten. Slimme combinaties van kwalitatief onderzoek met kwantitatieve data. En misschien wel het belangrijkste: goed onderzoek richt zich niet alleen op de reputatie, maar ook op de behoeften en verwachtingen van stakeholders. Door daar op aan te sluiten, bouw je effectief aan het maatschappelijk vertrouwen. En dat is waar iedere organisatie anno 2022 behoefte aan heeft.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden