Impact reputatie op beursgenoteerde bedrijven steeds groter

Onder druk van het maatschappelijke debat groeit de invloed van reputatie op het beleid en de handelingsvrijheid van beursgenoteerde bedrijven. Die zullen veel meer rekening moeten gaan houden met de publieke opinie. De aandeelhoudersvergaderingen van dit jaar maken tot nu toe duidelijk dat de tijdgeest vat heeft gekregen op het stemgedrag van beleggers. De topbestuurders van minimaal acht bedrijven krijgen niet de in het vooruitzicht gestelde verhoging van hun beloning voor het werk dat ze doen.

Publieke opinie

Al eerder zorgden geplande bonusverhogingen voor bestuurders van bedrijven in zwaar weer, zoals die voor KLM-topman Elbers, voor een negatieve publieke opinie. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen laten nu tijdens de vergaderingen in hun stemgedrag zien dat ze kritischer zijn geworden op grote verhogingen in deze crisisperiode. Sinds dit jaar moeten bedrijven uitleggen waarom topbeloningen maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Institutionele beleggers hebben ook de plicht om de voorstellen hierop te toetsen. Bovendien is voor dit soort stemmingen, dankzij een wetswijziging op initiatief van GroenLinks en VVD, een hogere kiesdrempel ingevoerd van 75%, in plaats van 50% + 1.

Reputatiegevoeligheid

Dit laat niet alleen zien dat politici steeds gevoeliger zijn voor uitingen van maatschappelijke onvrede en het mogelijke effect daarvan op hun reputatie. Ook beleggers geven daar sinds deze crisis blijk van. De druk van de snel slechter wordende economische en financiële omstandigheden maakt dit nog beter zichtbaar. Zo noemen grote pensioenfondsen de situatie van hun deelnemers als reden om tegen hogere beloningen te stemmen: na jaren op de nullijn dreigen nu zelfs premiestijgingen en pensioenkortingen. ABP meldde zelf al vier voorstellen te hebben tegengehouden. Maatschappelijk betrokken beleggers laten hun invloed gelden.

Omgevingssensitiviteit

Beursgenoteerde bedrijven doen er goed aan om zelf proactief zichtbaar te maken hoe ze het vertrouwen en de steun van hun stakeholders verdienen. Niet alleen door goede producten of diensten te leveren, maar juist met gedrag dat passend is bij de omstandigheden waarin hun stakeholders verkeren. Zeker als topbestuurder wordt van je verwacht die omgevingssensitiviteit te bezitten. In de praktijk blijkt dit niet vanzelfsprekend. Dat pleit voor een groter beroep op mensen binnen de organisatie die goed in verbinding staan met de samenleving: de professionals van de communicatieafdeling. Zij hebben verstand van het juiste maatschappelijke perspectief om als bestuur(der) te handelen en een voorbeeldrol te nemen.

Gevoel voor timing

Leg als bedrijf altijd duidelijk uit waarom en hoe een beloningsvoorstel maatschappelijk aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld -zoals in het geval van KLM- door aan te geven dat je internationale verschillen binnen een onderneming wilt opheffen en waarom je dat wilt. Luister in ieder geval naar je communicatieadviseurs, met hun antennefunctie voor wat leeft op straat en op de werkvloer. Gebruik hun gevoel voor timing. Ze zullen nu in ieder geval adviseren dat het voor een forse stijging van een toch al niet gemiddelde beloning niet de beste tijd is.

Bron: NRC

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden