IVRM introduceert nieuwe methode om reputatiewaarde te meten

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Reputatie is één van de belangrijkste assets van een organisatie of merk. Als organisatie wil je het juiste doen voor je stakeholders en voor de samenleving. Dat bepaalt jouw reputatie.

26 november 2020 – Om je reputatie te meten, hebben wij een nieuwe onderzoeksmethode ontwikkeld. In dit interview vertellen IVRM’ers Maarten Halsema en Berlinda Harkink wat deze onderzoeksmethode zo onderscheidend maakt en wat het belang is van een goede reputatie.

Reputatiemanagement

Maarten: ‘Wij zien reputatiemanagement niet alleen als een instrument dat je inzet bij crisis of een issue, maar als een proactieve én constructieve strategie waarbij je voortdurend de reputatie versterkt. Als je een goede reputatie hebt zijn klanten loyaler, kiezen prospects eerder voor je producten en diensten, willen mensen bij je werken, willen investeerders investeren en verkrijg je makkelijker de maatschappelijke erkenning, steun en voorkeur van andere stakeholders. De (niet uitsluitend financiële) waarde die dat allemaal vertegenwoordigt, noemen we de reputatiewaarde. Om een startpunt te hebben voor je reputatiebeleid, en op basis hiervan realistische doelen te stellen en verantwoording af te leggen over je inspanningen, is het belangrijk om de reputatiewaarde van je organisatie of merk te meten. Daarbij geeft onderzoek naar reputatiewaarde je als organisatie of merk nieuw handelingsperspectief: het geeft meer inzicht in de eigen organisatierol, je kan (beter) voorzien in de wensen en behoeften van je stakeholders en rekening houden met hun standpunten.’

RepTrak over houdbaarheidsdatum heen

Berlinda: ‘Maar hoe meet je de reputatiewaarde nou? RepTrak is in Nederland het meest bekende reputatieonderzoek. Een gedegen en wetenschappelijk gevalideerd onderzoek, dat wereldwijd al jarenlang op uniforme wijze wordt uitgevoerd. RepTrak is echter ruim over de houdbaarheidsdatum heen, omdat het uitgaat van een gedateerde definitie van reputatie en van drivers die niet passen bij de tijdgeest waarin we leven. Het model houdt onvoldoende rekening met factoren die steeds sterker de reputatie bepalen, zoals de omgevingssensitiviteit, de wederkerigheid en de wendbaarheid van een organisatie. Of de mate waarin organisaties rekening houden met de uiteenlopende belangen van hun stakeholders. Het multistakeholderperspectief ontbreekt. Verder is een kwantitatief, gestandaardiseerd onderzoek nooit toereikend om de reputatie van een organisatie in kaart te brengen. Er komt uit wat je in de vragenlijst stopt, in algemene termen. En dat is lang niet altijd datgene wat stakeholders belangrijk vinden of wat specifiek voor de organisatie van belang is.’

Zo gaan wij te werk

Berlinda vervolgt: ‘Bij IVRM Reputatie voeren wij reputatieonderzoek altijd uit onder meerdere stakeholders/-groepen. Ook passen we meerdere methoden toe, zoals kwantitatief en kwalitatief onderzoek, online en offline monitoring en structurele stakeholderfeedback. Dit geeft de nodige diepgang en informatie waarop je kan acteren. Omdat de reputatiewaarde verschilt per stakeholder en vaak ook niet is uit te drukken in geld, meten we deze als de overall reputatiescore van een organisatie. Door de toepassing van een speciale vraagtechniek is de reputatiewaarde voorspellend voor keuzegedrag en loyaliteit. En vervolgens kijken we -op basis van je organisatiedoelen- welke factoren het meest bepalend zijn voor de reputatie en hoe deze worden beoordeeld. Zo weet je precies waar en hoe je moet sturen op je reputatie.’

reputatiemix

Reputatie beïnvloeden en versterken

Maarten: ‘Als organisatie of merk kun je je reputatie beïnvloeden en versterken. Daarmee is een reputatie in zekere zin maakbaar. Wij doen dat met de Reputatiemix: vijf factoren die geheel op maat worden vertaald naar de context van de organisatie (zie afbeelding). Door te sturen op deze factoren is er focus en prioriteit bij het bewaken en proactief versterken van jouw reputatie. Daarbij houd jij de regie. Laad je de factoren op thematisch niveau met de juiste middelen, dan verhoogt dat duurzaam de reputatiewaarde en dus de goodwill op je balans. De reputatie van jouw merk of organisatie is leidend bij alles wat wij doen.’

Meer weten?

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden