IvRM verandert in IVRM Reputatie

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Onze naam is veranderd in IVRM Reputatie. De naamswijziging volgt op onze nieuwe positionering.

5 september 2018 – Hiermee spelen wij in op de groeiende behoefte van organisaties om actief te bouwen aan hun reputatie en om hun maatschappelijke impact te vergroten.

Reputatieopdracht

Wij zien het als onze opdracht om samen met opdrachtgevers proactief te bouwen aan hun positie als publiekslieveling en aan het vertrouwen bij klanten en andere stakeholders. Dat doen wij op strategisch en uitvoerend niveau door continu de communicatieknoppen van organisaties bij te stellen.

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement is niet langer synoniem aan crisiscommunicatie. Reputatieschade is aan inflatie onderhevig en de angst die in boardrooms leeft om de grip op de reputatie te verliezen, is vaak onterecht. De veelheid en vluchtigheid van het nieuws en de sterk afgenomen geloofwaardigheid van social media verminderen de kwetsbaarheid van merken en organisaties. Met diepgaande monitoring en data-analyses zijn organisaties steeds beter in staat om de context van hun handelen en de publieke opinie te meten en daarop te anticiperen. De veelheid aan communicatiemiddelen, -methodieken en kanalen stellen organisaties in staat om continu op reputatiefactoren hun zichtbaarheid, invloeds- en autoriteitspositie te versterken.

Gedrag en standpunten

De reputatie gaat over de prestaties van het merk of de organisatie, de relaties met stakeholders, de cultuur, de (eventuele) positie als thought leader, als werkgever en de maatschappelijke impact van de organisatie. Bij proactief en constructief reputatiemanagement gaat het niet meer om egogedreven zenden. Reputatiemanagement gaat over het innemen van standpunten, het delen van kennis en visies en het nemen van een stem in het maatschappelijk debat.

Wil je meer weten over IVRM Reputatie of is dit precies wat jouw organisatie nodig heeft? Neem contact met ons op.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden