Nationale-Nederlanden zet een belangrijke stap richting normalisatie en inclusie van sekswerkers met de introductie van zakelijke schadeverzekeringen voor deze beroepsgroep. Vanaf woensdag 10 januari 2024 hebben sekswerkers de mogelijkheid om zich zakelijk te verzekeren, onder voorwaarde van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een minimumleeftijd van 21 jaar.

basic1-114_user_man Wouter aan de Stegge

Nationale-Nederlanden zet een belangrijke stap richting normalisatie en inclusie van sekswerkers met de introductie van zakelijke schadeverzekeringen voor deze beroepsgroep. Vanaf woensdag 10 januari 2024 hebben sekswerkers de mogelijkheid om zich zakelijk te verzekeren, onder voorwaarde van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een minimumleeftijd van 21 jaar.

Financiële zekerheid

De verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekering, inventaris- en goederenverzekering zijn toonaangevend in de benadering van sekswerkers als ondernemers. Irina Hornstra, een vertegenwoordiger van de Sekswerk Alliantie Destigmatisering (SWAD), benadrukt het belang van deze ontwikkeling, waarbij sekswerk niet langer wordt gezien als een marginaal beroep, maar als een sector die recht heeft op dezelfde zakelijke ondersteuning als andere ondernemingen. Het opent niet alleen deuren voor financiële stabiliteit, maar betekent ook verdere inclusie in de maatschappij.

Zakelijke rekening

Een eerdere positieve ontwikkeling in november 2023 was het openen van zakelijke bankrekeningen voor sekswerkers. Voorheen was dit zo goed als onmogelijk. Sinds deze verandering hoeven sekswerkers niet meer onnodig met contanten te werken, dit bracht een hoop risico’s met zich mee. Deze stappen tonen erkenning van sekswerkers als legitieme ondernemers. Een ander belangrijk aspect van deze verandering is dat sekswerkers nu gemakkelijker een hypotheek kunnen aanvragen.

En nu de rest nog

Het Verbond van Verzekeraars is blij met deze ontwikkeling en verwacht dat andere verzekeraars het voorbeeld van Nationale-Nederlanden zullen volgen. Nationale-Nederlanden raakt hier de pijler ‘Maatschappelijke relevantie’ uit de IVRM reputatiemix en onderscheidt zich ten opzichte van haar concurrenten. Kortom, Nationale-Nederlanden verdient veel lof en waardering voor het nemen van deze stap, die niet alleen sekswerkers ondersteunt, maar ook bijdraagt aan een gelijkwaardige samenleving. Hopelijk fungeert deze stap ook als een inspiratiebron voor andere bedrijven en sectoren om na te denken over manieren waarop zij positieve verandering en diversiteit kunnen omarmen.

Jouw organisatie profileren op haar maatschappelijke relevantie? Goed voor je reputatie! Neem nu contact op voor meer informatie.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden