Prinsjesdag 2019: de gevolgen voor jouw organisatie in kaart

basic1-114_user_man Maarten Halsema

Dinsdag 17 september is het Prinsjesdag. De regering en de diverse ministeries presenteren dan hun verwachtingen, plannen en bijbehorende financiële middelen voor het nieuwe parlementaire jaar.

10 september 2019 – De begrotingskeuzes en nieuwe beleidslijnen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor jouw organisatie.

Kansen en bedreigingen op maat geanalyseerd

IVRM Reputatie brengt in een uitgebreide begrotingsanalyse de kansen en bedreigingen voor jouw organisatie in kaart. Ook beschrijven we hoe het beleid verandert en wat de politiek schrijft over de sector waarin je organisatie actief is. We gaan in op de onderwerpen die voor jullie belangrijk zijn. Daarnaast vatten wij de belangrijkste passages samen. Ook zetten wij het verdere politieke proces uiteen en verduidelijken wij het Haags jargon. Lees hier meer over het belang van public affairs.

Na Prinsjesdag: jullie belang op de juiste manier behartigd

Na Prinsjesdag breekt een periode van enkele maanden aan waarin tijdens diverse debatten in de Tweede Kamer en Eerste Kamer de Miljoenennota, de verschillende begrotingen van de ministeries en het Belastingplan worden behandeld. Traditioneel grijpen veel bedrijven en organisaties deze periode aan om te lobbyen bij beleidsbepalers en zich nadrukkelijker in de media te profileren. Daarbij is niet alleen grondige kennis van de inhoud van de begrotingen noodzakelijk, maar ook kennis van de Haagse politiek en de wijze waarop je het belang van je organisatie het beste onder de aandacht van beleidsmakers brengt. Wij ondersteunen je daar graag bij. Neem voor meer informatie contact op met Berlinda Harkink of Rose Botman.

Deze partij ging je voor

Steve Fok van VBO, branchevereniging van makelaars en taxateurs: ‘Als branchevereniging is het voor ons van wezenlijk belang om te weten wat er in ‘Den Haag’ speelt. Niet alleen om onze leden te informeren, maar ook om de juiste momenten en insteek voor de belangenbehartiging en het persbeleid te bepalen. De begrotingsanalyse van Prinsjesdag die IVRM Reputatie vorig jaar voor VBO opstelde, en die ook dit jaar weer wordt uitgevoerd, helpt ons daar bij. Alleen al over de woningmarkt is de hoeveelheid informatie enorm en speelt er een grote diversiteit aan onderwerpen. Van asbestdaken, verduurzaming en overdrachtsbelasting tot verboden bemiddelingskosten.’

Fok gaat verder: ‘Door een helder overzicht te hebben van de plannen en beleidslijnen, zijn we in staat om tijdig in te spelen op besluitvorming. En om bijvoorbeeld aan tafel te komen bij het ministerie en mee te denken over beleid. Zo hebben we met de minister van BZK afspraken kunnen maken over wat het georganiseerde deel van de makelaarsbranche kan doen om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. We zijn erg tevreden over de begrotingsanalyse en ook onze leden waarderen de informatie. Zij zijn tenslotte degenen die in de praktijk te maken krijgen met het beleid dat de overheid uitstippelt.’

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden