Reputatiemanagement: de 5 grootste misverstanden

basic1-114_user_man Berlinda Harkink

Reputatiemanagement staat al een tijdje hoog op de agenda van bestuurders. Toch berust het nog altijd op een aantal hardnekkige misverstanden.

1 mei 2019 – Hierdoor laten organisaties kansen liggen om te bouwen aan een sterke reputatie. Hoog tijd dus om af te rekenen met de vijf grootste misvattingen.

1. Reputatiemanagement zet je in om een crisis te bezweren

Reputatiemanagement hetzelfde als crisiscommunicatie? Echt niet. Reputatiemanagement is primair gericht op het structureel en proactief sterken van je reputatie. Hiermee vergroot je de reputatiewaarde op de balans. Bijvoorbeeld als werkgever of als maatschappelijk relevante organisatie. Als je dat goed doet, zal de hele organisatie ervan profiteren en bouw je meteen een buffer op waarmee je een crisis buiten de deur houdt.

2. Creëren van een goede naam

Vaak wordt gedacht dat reputatiemanagement gericht is op het vestigen van een goede naam, het halen van een wit voetje, liefst bij een groot publiek. Maar veel belangrijker is het om wederzijds lonende relaties met je stakeholders te hebben. Bovendien kan het averechts werken als je je goede kant (te opzichtig) laat zien. Kijk bijvoorbeeld naar Boeing, dat na de recente ongelukken vooral vertelde hoe goed het bedrijf omgaat met veiligheid en vergat om de gifbeker helemaal leeg te drinken. Door je kwetsbaar op te stellen en aan te geven waar je beperkingen liggen, ervaren klanten, medewerkers en andere stakeholders jouw organisatie als menselijker en sympathieker. En dat draagt bij aan je reputatie.

3. Voor reputatiemanagement heb je positief nieuws nodig

Want anders heb je niets te vertellen, is de gedachte. Je reputatie wordt echter in toenemende mate bepaald door de autoriteitspositie van je organisatie. De kennis en kunde die je deelt en de positie die je wordt toegekend als deskundige of thought leader. De invloed die je hebt in relevante gremia. En de stem die je neemt in hele praktische of maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld is De Hypotheekshop, een bedrijf dat zich voortdurend laat horen in debatten op de woning- en hypotheekmarkt, haar expertise deelt en geraadpleegd wordt bij vraagstukken in de sector.

4. Communicatie is verantwoordelijk voor de reputatie van de organisatie

Iedereen binnen de organisatie is verantwoordelijk voor de beeldvorming, van receptiemedewerker tot ceo. De reputatie wordt immers vooral bepaald door het handelen van een organisatie, het gedrag in de dagelijkse praktijk. Communicatie is slechts mede verantwoordelijk. Natuurlijk moet je op een goede manier communiceren over het beleid en de keuzes die de organisatie maakt. Daarin speelt de communicatieafdeling een grote rol.

5. Als je onder de radar blijft loop je weinig reputatierisico

Sommige organisaties kiezen ervoor om in de luwte te blijven, zelfs als er een incident is (zie bijvoorbeeld het schandaal bij ProDemos). Meestal loopt dat laatste verkeerd af. En vaak wordt gedacht dat je groepen in de samenleving afstoot wanneer je als organisatie een duidelijk standpunt inneemt. Ten onrechte: beter een sterke positie bij een beperkte groep dan een zwakke positie (of helemaal geen smoel) bij een grote groep.

Meer weten over reputatiemanagement of een masterclass hierover volgen? Lees onze whitepaper ‘Drie wetten voor een ijzersterke reputatie’ of neem direct contact met ons op.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden