Erik Hoogenhout is directeur marketing & business development en werkt bij CMS, één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met 7000 advocaten. We praten onder andere over ESG-verslaglegging. Je kan er hoofdpijn van krijgen, terwijl voor veel bedrijven ESG een mooie kans is.

basic1-114_user_man Niels de Jong

Erik Hoogenhout is directeur marketing & business development en werkt bij CMS, één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met 7000 advocaten. We praten onder andere over ESG-verslaglegging. Je kan er hoofdpijn van krijgen, terwijl voor veel bedrijven ESG een mooie kans is.

Lekker bezig met ESG

Vanaf het boekjaar 2025 geldt de ESG-verplichting voor alle grote ondernemingen. Met ingang van boekjaar 2026 moeten grote MKB-ondernemingen een ESG-rapportage opnemen. Ook ondernemingen van buiten de EU zijn met ingang van boekjaar 2027 verplicht om een ESG-rapportage te maken.

Stukje aantrekkelijker

Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor mens en maatschappij, ESG-rapportage helpt daarbij. Het maakt bedrijven bewust. We spreken ook over Lidl, dat al heel lang haar best doet, maar waar mensen nog steeds niet de reputatie herkennen die daar logischerwijs bij hoort. Voor banken, zie ook weer de perikelen rondom ING en Milieudefensie, wordt in ieder geval de vraag opgeworpen hoe je verder moet, nog los van de vraag hoe je verder kan. Daar is het laatste woord natuurlijk nog lang niet over gesproken. CMS is echt veranderd door deze materie, het kantoor is inclusiever en diverser geworden en daarmee een stuk aantrekkelijker voor jonge juristen.

Kans?

ESG-rapportage, is dat nou een kans of kans of bedreiging? Het is volgens Erik belangrijk om transparant te zijn over de interne ESG-doelstellingen en de voortgang, ook over de materiële impact. Daar schuilen ook de reputatierisico’s; door je bijvoorbeeld groener voor te doen dan je daadwerkelijk bent. Goed om nu al te rapporteren, ook als de wetgeving nog niet van kracht is. Duidelijk een kans dus.

Rol van marketing

Erik stelt dat marketing & communicatie bij uitstek in staat is om de wensen van verschillende stakeholders in kaart te brengen, prioriteiten te stellen en vervolgens mensen te activeren om ‘het juiste te doen’ (storytelling). CMS adviseert cliënten in zaken die voor hen toekomstbepalend zijn. “Wij bereiden ze voor op de wereld van morgen, met aandacht voor grote maatschappelijke thema’s. ESG-doelstellingen zijn de license to operate. Denk aan klimaatdoelstellingen, diversiteit, inclusiviteit, klokkenluidersregeling of het simpel hebben van een extern vertrouwenspersoon”.

Tegenbeweging

De gang is niet alleen maar vooruit, elke beweging kent zijn tegenbeweging. We zullen zeker goed om moeten gaan met weerstand, zeker omdat die vaak hout snijdt. In Amerika is bijvoorbeeld al een heel duidelijke tegenbeweging zichtbaar.

We gaan er in ieder geval als IVRM de komende tijd meer aandacht aan besteden. Het is lastig en soms is het hoofdpijn, maar het is ook een kans om gericht aan je reputatie te werken.

Soundcloud
Spotify
ITunes

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden