Sleutel tot reputatiesucces: van inside-out naar outside-in denken

Denk als organisatie niet inside-out, maar zo veel mogelijk outside-in. De mate waarin jij als organisatie bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken en wederkerige relaties onderhoudt met je stakeholders en je maatschappelijk verantwoord gedraagt, bepaalt namelijk een groot deel van je succes.

basic1-114_user_man Lana Driest

Denk als organisatie niet inside-out, maar zo veel mogelijk outside-in. De mate waarin jij als organisatie bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken en wederkerige relaties onderhoudt met je stakeholders en je maatschappelijk verantwoord gedraagt, bepaalt namelijk een groot deel van je succes.

17 oktober 2019 – Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe laat je zien dat jouw organisatie maatschappelijk relevant is?

Van inside-out naar outside-in

Bij een inside-out visie wordt vanuit de directie vooral gelet op de eigen organisatie doelstellingen. Daaruit vloeit de behoefte voort om bijvoorbeeld meer omzet te draaien of hogere marges te vragen. Het succes hangt af van de mate waarin de marketingmix wordt ingezet waardoor consumenten helpen het organisatiedoel te behalen. De organisatiebehoefte staat dus centraal. Bij een outside-in visie wordt juist meer gelet op klantbehoeften, (gedrag van) concurrenten en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Een antenne die afgestemd staat op het achterhalen van klantbehoeften  en hoe de organisatie hierop kan inspelen om de consument te helpen om dit te bereiken. Enige nuance is hier trouwens wel op z’n plaats. Een studie heeft namelijk aangetoond dat innovatie het beste gedijt bij een inside-out oriëntatie, terwijl de overall bedrijfsresultaten het moeten hebben van een outside-in benadering.

Outside-in denken, hoe doe je dat?

1. Monitor, vorm een mening

Voor je maatschappelijke relevantie is het belangrijk dat je als organisatie betrokkenheid toont en feeling hebt met je omgeving. Er bestaan geweldige tools om voortdurend het maatschappelijk humeur ten aanzien van je organisatie, producten en diensten te monitoren. Die kunnen real time meten welke thema’s hot zijn, welke gevoelig liggen en hoe sentimenten zich ontwikkelen. Hiermee beschik je over waardevolle informatie die als uitgangspunt kan dienen om je communicatiebeleid vorm te geven. Door deze informatie van buiten –outside- te koppelen aan de kennis en kunde die binnen –inside– de organisatie aanwezig is, kun je je mengen in het maatschappelijk debat.

2. en spreek je uit

Heel praktisch: leg eens drie kranten op tafel. Kijk vervolgens met een team van collega’s met een uitgesproken mening naar het nieuws, vanuit zowel maatschappelijk- als organisatieperspectief. Door een visie op thema’s te ontwikkelen die raken aan jouw organisatie, creëer je een basis voor een aanpak die je de mogelijkheid biedt een stem te nemen in deze maatschappelijke vraagstukken. Hier actief mee naar buiten treden via geselecteerde communicatiekanalen verbetert je je zichtbaarheid, maakt je een logische en relevante thought leader en versterkt je reputatie als maatschappelijk relevante organisatie.

Zo doen ze het bij DSM

Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma van DSM zei laatst in De Volkskrant: ‘Je kunt jezelf of je bedrijf toch niet succesvol noemen in een wereld die faalt?’ Hij vindt dat grote invloed grote verplichtingen schept en realiseert zich dat inspanningen die goed zijn voor de wereld, ook goed zijn voor de financiële positie van de organisatie. Daarom is DSM bezig om de duurzame voordelen van meerlaagse folie voor voedselverpakkingen te vergroten. De houdbaarheid van de producten wordt verlengd en er is minder plastic afval. Zij drukken hiermee hun stempel op een groot maatschappelijk probleem, namelijk plastic waste. Feike Sijbesma was overigens recent te gast in onze podcast OnBrandScan.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden