Van gidslandcomplex naar gelijkheidstoonbeeld

Wanneer wordt Nederland wakker? We staan voor het derde jaar op rij op de 28ste positie in de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum en zijn ten opzichte van de ons omringende landen echt het lachertje van de klas. De emancipatie van vrouwen in Nederland hapert. En dat is een verdrietige zaak. Andere Europese landen, zoals België (12e), Duitsland (7e), Spanje (10e) en Ierland (9e) doen het veel beter. Het FNV laat in de Volkskrant weten dat Nederland leidt aan een ‘gidslandcomplex’. ‘Omdat we denken dat we alles goed geregeld hebben, blijft ons emancipatiebeleid achter bij andere landen.’

basic1-114_user_man Lana Driest

Wanneer wordt Nederland wakker? We staan voor het derde jaar op rij op de 28ste positie in de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum en zijn ten opzichte van de ons omringende landen echt het lachertje van de klas. De emancipatie van vrouwen in Nederland hapert. En dat is een verdrietige zaak. Andere Europese landen, zoals België (12e), Duitsland (7e), Spanje (10e) en Ierland (9e) doen het veel beter. Het FNV laat in de Volkskrant weten dat Nederland leidt aan een ‘gidslandcomplex’. ‘Omdat we denken dat we alles goed geregeld hebben, blijft ons emancipatiebeleid achter bij andere landen.’

Nog steeds kansenongelijkheid

In Nederland is 77,5 procent van de genderkloof gedicht. Dat is een afname van slechts 0,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Er is gelukkig een positieve ontwikkeling op het gebied van toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, maar helaas zijn er nog grote verschillen in de economische participatie en kansengelijkheid. Shame on us.

Hoogleraar Volberda van de UvA legt op Nu.nl en in de Volkskrant uit dat Nederland vooral steken laat vallen bij deelname aan het arbeidsproces en politieke invloed. Het aantal vrouwelijke Tweede Kamerleden is bijvoorbeeld gedaald. Ook komen de meeste zorgtaken nog steeds terecht bij vrouwen. In Scandinavische landen is dat veel beter geregeld. Zo heeft IJsland relatief de kleinste mate van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; 91,2% van de ongelijkheidskloof is hier gedicht. De top-3 bestaat verder uit Noorwegen (2e positie) en Finland (3e positie).

Pensioenuitvoerder APG als lichtend voorbeeld 

Het is aan vrouwen om de genderongelijkheid te blijven agenderen. Bijkomend voordeel is dat je hiermee leiderschap en visie toont. HR-directeur Marloes Sengers wilde voor pensioenuitvoerder APG uitzoeken of er een loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Tegen haar eigen verwachting in bleek dit het geval. In maart van dit jaar werden de lonen van 125 vrouwen gelijkgetrokken met die van mannen. “Als je werkt voor 4,5 miljoen Nederlanders, dan wil je daar een afspiegeling van zijn”, zegt Sengers.

Annette Mosman bestuursvoorzitters van APG vindt het belangrijk om pensioenopbouw van vrouwen hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. Het blijkt namelijk dat vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen dan mannen. Nergens in de EU is het verschil zo groot. Door deze issues onder de aandacht te brengen en aan te pakken, versterkt pensioenuitvoerder APG haar reputatie en, niet onbelangrijk, zorgen ze voor een grotere medewerkersbetrokkenheid binnen de organisatie. Door dergelijke vakjes aan te vinken, werken zij hiermee proactief aan de reputatiewaarde van APG. Een hoge reputatiewaarde zorgt onder andere voor meer en loyale klanten, een gewilde positie op de arbeidsmarkt en trotse medewerkers. Organisaties die deze waarde centraal stellen, behalen een hoog maatschappelijk en financieel rendement.

Mannen aan zet

Waar moet de verandering verder vandaan komen? Wetgeving helpt, bijvoorbeeld met een vrouwenquotum, maar ook voor meer zichtbaarheid van dit issue. Zo blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib dat mannen ongelijkheid in Nederland niet zozeer een probleem vinden (75%). Hallo mannen, kom eens onder die steen vandaan. Kennis speelt een sleutelrol in het creëren van gelijkheid zegt Lilian Alibux van Oxfam Novib. Een oproep zou zijn: mannen educate yourself. Er ligt een sleutelrol voor je, maak je moeder, vrouw en dochters trots. En wees een inspiratie voor collega’s. Als mannen actief betrokken zijn bij het bevorderen van gendergelijkheid, dan heeft dit ook invloed op andere mannelijke collega’s. Ze kunnen hun verhalen hierover delen en zo zal de cultuur op de werkvloer steeds meer veranderen.

Verandering komt van binnenuit. Hoe meer vrouwen én mannen zich inzetten voor vrouwen, hoe hoger het op de agenda staat. En hoe meer mensen ze meekrijgen. Gendergelijkheid wordt de norm. Laten we van ‘gidslandcomplex’ naar ‘gelijkheidstoonbeeld’ gaan.

Bronnen: Nu.nl, de Volkskrant, rtl.nl, Oxfam Novib, taskforcediversiteit.nl

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden