Zoeken naar de menselijke maat in Web3

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Van gedecentraliseerde data en Web3 tot aan de metaverse en digitale transformatie in relatie tot e-commerce. Het is bijna overweldigend hoe snel de digitale wereld ontwikkelt. Die gedachte bekruipt me tijdens luisteren naar de diverse sprekers op de EDAY 2022.

10 oktober 2022 – Waar we twintig jaar geleden nog aan het begin van ‘the internet of things’ stonden, worden nu serieuze -bijna filosofisch- discussies gevoerd over het gebruik en de impact ervan op ons menselijk leven. We zitten middenin de nieuwe golf van ontwikkeling op het gebied van digital. En daarin zijn we allemaal zoekende.

Hier de grote ontwikkelingen en lastige vragen van EDAY 2022 die voor alle communicatieprofessionals van belang zijn.

Web3

Internet is inmiddels toe aan een derde versie, die noemen we ‘Web3’. Volgens de een zitten we er al middenin, volgens de ander kan het elk moment losgaan. Als je Wikipedia mag geloven staat Web3 voor: “een idee voor een nieuwe iteratie van het World Wide Web waarin concepten zoals decentralisatie, blockchain-technologieën en op tokens gebaseerde economie verwerkt zijn”. De diverse experts zijn het echter niet allemaal met elkaar eens waar Web3 voor staat en wat het zal inhouden.

Amerikaanse corporaties

Waar de experts het wel over eens zijn, is de duidelijk aanwezige drang naar decentrale data voor Web3. Er worden steeds meer vragen gesteld bij dingen die we voor online eigenlijk vrij normaal vinden. Denk bijvoorbeeld aan al die cookies die je moet goedkeuren of toestemmingen die je moet geven als je een platform gebruikt. Hierdoor bezitten grote Amerikaanse corporaties behoorlijk veel data over jouw online gedrag en voorkeuren.

Online identiteit

Identiteit was ook een terugkerend thema rondom Web3. In de fysieke wereld heb je maar één identiteit: je paspoort die je van de overheid krijgt. Online kun je meerdere identiteiten hebben zonder dat daar repercussies tegenover staan. Is het dan, om misbruik te voorkomen, niet mogelijk om ook online één identiteit te creëren? En wat zijn dan de elementen waar online waarde aan wordt gehecht? Denk bijvoorbeeld aan ‘artefacts’ van het internet in je bezit hebben of meewerken aan een digitale automatische organisatie (DAO).

Intellectueel eigendom

Ook het intellectuele eigendom van online content werd aangestipt. Als je nu iets creëert op een platform zoals YouTube of Instagram, dan verdien jij er als maker immers niet het meeste aan. De corporaties achter de platformen profiteren enorm van de creatieve makers die hun platformen vullen met mooie content. Ze hoeven zelf vrijwel niets te doen en verdienen bakken met geld. Hoe kunnen we dat weer omdraaien in Web3? Is het mogelijk om het eigendom weer bij de mens zelf te leggen?

Decentrale data

Het thema decentrale data werd uitvoerig besproken door de experts, die daar elk hun eigen visie over hebben. Oorspronkelijk is het internet ooit uitgevonden voor machines die ‘praten’ met andere machines. Inmiddels zijn wij als mens massaal gebruik gaan maken van deze technologische uitvinding. Daarbij zijn we volgens de experts wel wat vergeten, namelijk onze rol binnen dit geheel. In de huidige vorm staat data centraal, niet de mens. En daar hebben we zelf niet eens echt zeggenschap over. Daarom zoeken steeds meer partijen naar een manier om de mens weer centraal te zetten en zelf verantwoordelijk te worden voor onze data.

Nederlands initiatief

Zo hebben de grote mediabedrijven van Nederland de innovatieagenda’s opengegooid en zijn met elkaar om de tafel gaan zitten. Waarom? Om de nieuwe golf van het internet te overleven als ‘lokale’ media tussen de grote, buitenlandse bedrijven, moeten ze het initiatief nemen. Daarbij is het doel om Web3 als de basis te nemen en de mens centraal te zetten. Uit dit initiatief zijn al diverse ideeën tot stand gekomen. Een opvallende daarbij is de datakluis, het antwoord van de Nederlandse media op de vraag hoe we decentrale data kunnen realiseren.

Datakluis

Die datakluis werkt als volgt. Door al je online gegevens op te slaan in een datakluis kun je zelf bepalen welk platform of website wat over jou te weten krijgt. Hierdoor zou je als gebruiker meer grip krijgen op je eigen data. Daarnaast krijgen gebruikers een andere waarde: hoe meer een gebruiker een platform vertrouwt, hoe meer data hij/zij bereid is om te delen met deze partij. Het concept klinkt veelbelovend en de Nederlandse mediabedrijven hopen dit binnen tien jaar uitgerold te hebben. De vraag is of het ook daadwerkelijk tot stand kan komen en of ze dan niet te laat zijn. Zo snel gaat het.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden