BAM Wonen weet in grote lijnen hoe stakeholders over de organisatie denken en wat ze van hen verwachten, maar wil de ervaringen objectiveren. Daarom deden we in 2021 een reputatieonderzoek (0-meting) voor ze onder in- en externe stakeholders. In 2023 hebben we dit onderzoek (1-meting) herhaald.

Vraag

Wat is de reputatie van BAM Wonen onder stakeholders, zodat we het (reputatie)beleid daarop kunnen aanpassen? Maar ook of de reputatie is veranderd ten opzichte van het reputatieonderzoek uit 2021.

BAM Wonen weet in grote lijnen hoe doelgroepen en stakeholders over de organisatie denken en wat ze van hen verwachten, maar wil de ervaringen objectiveren. IVRM kreeg van BAM Wonen daarom de vragen: “Wat is de reputatie van BAM Wonen onder stakeholders, zodat we het (reputatie)beleid daarop kunnen aanpassen. En zijn de uitkomsten uit de 1-meting significant anders dan uit de 0-meting?”

Resultaat

Uitgebreide reputatierapportages die inzicht geven in de meningen en verwachtingen van stakeholders én input leveren voor het reputatiebeleid.

Op basis van de uitkomsten van deskresearch en stakeholderonderzoek hebben wij een reputatierapportage opgesteld met de belangrijkste bevindingen en een advies over de verbeterprioriteiten, reputatiekansen en -risico’s. Dit deden we aan de hand van de vijf reputatiefactoren uit onze Reputatiemix. Ook de verschillen en overeenkomsten tussen de 0-meting en 1-meting per stakeholdergroep zijn inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de bevindingen stuurt BAM Wonen verder op haar reputatie. Om de voortgang hiervan te toetsen, wordt het reputatieonderzoek eens in de twee jaar herhaald, zoals dat nu ook is gedaan.

Aanpak IVRM

Voor BAM Wonen hebben we een reputatieonderzoek uitgevoerd, dat bestond uit deskresearch en een stakeholderonderzoek. Tijdens de deskresearch hebben we onder andere gebruik gemaakt van klantbelevingsonderzoeken die BAM Wonen eerder deed. Daarnaast maakten we een share of voice-analyse van de media-aandacht van BAM Wonen ten opzichte van vier concurrenten.

Vervolgens hebben we per onderzoek een groep externe stakeholders en tien interne stakeholders geïnterviewd. De groep externe stakeholders bestaat uit verschillende typen organisaties: corporaties, beleggers, ontwikkelaars en brancheorganisaties. Voorafgaand aan de interviews vulden stakeholders een korte vragenlijst in over hoe zij de reputatie van BAM Wonen zien.

Over de klant

BAM Wonen is onderdeel van de beursgenoteerde Koninklijke BAM Groep. BAM Wonen doet aan advies, ontwikkeling, bouw, service en onderhoud, renovatie en verduurzaming binnen de Nederlandse woningbouwmarkt. Het bedrijf heeft 700 werknemers en een jaarlijkse omzet van 500 miljoen euro.

Benieuwd wat een reputatieonderzoek voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op

Remon Vonk

Senior reputatieadviseur communicatie en media
0650749463
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden