4 handvatten voor crisiscommunicatie bij coronabesmetting

basic1-114_user_man Maarten Halsema

Wat communiceer ik naar mijn klanten en stakeholders zodra binnen onze organisatie coronabesmetting is geconstateerd?

Vier handvatten voor (crisis)communicatie bij coronabesmetting

  1. Allereerst moet je de afweging maken of je hier überhaupt over moet communiceren. Inmiddels is het hele land door het virus getroffen, jouw organisatie niet uitgezonderd. Als de besmetting(en) ernstige consequenties gaat heeft/hebben voor een klant of stakeholder ligt communicatie voor de hand.
  2. Heeft de besmetting slechts beperkte consequenties voor een selecte groep, communiceer dan alleen met deze groep.
  3. Maak melding van de besmetting en de omvang ervan maar hou het algemeen (noem dus geen namen van collega’s).
  4. Geef aan welke (voorzorgs-)maatregelen er inmiddels zijn getroffen en leg uit wat de consequenties zijn voor de specifieke relatie. Hierbij ligt het voor de hand om te benadrukken dat jouw organisatie het algemene gezondheidsprotocol van het RIVM en de GGD volgt.

Wil jij goed voorbereid zijn op een crisis?

Zodat je medewerkers weten wat ze moeten doen (en laten)? Wij kunnen je helpen om reputatieschade te voorkomen. Preventief, maar ook als het kwaad al is geschied. Door een efficiënte en daadkrachtige crisisstrategie behoud je het vertrouwen van je stakeholders. Download onze whitepaper ‘Voorkom reputatieschade met juiste aanpak crisiscommunicatie’ of neem direct contact op voor ondersteuning in crisiscommunicatie.

Communicatie in coronatijd: FAQ

De COVID-19-pandemie stelt organisaties voor ongekende uitdagingen. Het virus heeft ook effect op het reputatiemanagement van je organisatie en de manier waarop je met je stakeholders communiceert. Wij hebben de meest gestelde vragen hierover voor je op een rij gezet.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden