Kunst- en cultuursector: pak regie op je eigen verhaal!

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Met de mogelijkheid van een rechts kabinet in het vooruitzicht, worstelen veel kunst- en cultuurinstellingen met de vraag wat dit voor hen zal betekenen. Ze maken zich zorgen: kunnen de geplande activiteiten voor de komende jaren doorgaan? In plaats van af te wachten, is het nu juist tijd om in actie te komen door te werken aan een relevant en eigen verhaal.

Kunst en cultuur zijn onmisbaar

Kunst en cultuur spelen een essentiële rol in een samenleving. Op individueel vlak bieden ze expressiemogelijkheden en bevorderen ze persoonlijke groei en identiteitsvorming. Sociaal gezien verenigen ze gemeenschappen, geven ze tradities door en creëren ze een gevoel van verbondenheid, terwijl ze ook empathie en begrip tussen diverse groepen bevorderen. Op economisch gebied dragen ze bij aan creatieve industrieën en het toerisme, wat de welvaart en werkgelegenheid bevordert. Intellectueel dagen ze ons uit om anders te denken, nieuwe perspectieven te verkennen en kritisch te reflecteren op de wereld. Kortom, kunst en cultuur zijn onmisbaar voor het welzijn en de dynamiek van een samenleving.

‘Murw gebeukt’

Sinds staatssecretaris Zijlstra in 2008 met de botte bijl door alle overheidssteun ging, kreeg de kunst- en cultuursector helaas flink wat klappen te verduren. En niet alleen is er veel bezuinigd, er zijn inmiddels ook tal van ‘maatschappelijke richtlijnen’, zoals aandacht voor diversiteit en inclusie, waar culturele instellingen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor overheidssteun. Hans den Hartog Jager slaat in een NRC-artikel treffend de spijker op zijn kop: ‘Langzaam zijn de kunstinstellingen de laatste jaren zo murw gebeukt, als kikkers die in het warme bad van de overheidssteun net zolang zijn opgewarmd tot alle eigenheid en eigenzinnigheid uit ze is gekookt. De unieke kracht van kunst lijkt te zijn opgeofferd voor maatschappelijke doelstellingen.’

Jammer, want als er één sector is waar creativiteit de boventoon moet voeren, is dat de kunst- en cultuursector.

Pak de regie over je eigen verhaal

Hoog tijd dus dat er weer ruimte komt voor het eigen verhaal. En het mooie is, die ruimte en regie kun je zelf pakken! Met een toekomstbestendige positionering bepaal je hoe je in de markt staat en hoe je wilt dat de maatschappij jou ziet. Hoe beter je keuze, hoe meer je positionering je helpt om te groeien. En een belangrijke bijvangst, zeker voor de kunst en cultuursector: door een duidelijke positionering ontstaat er ruimte voor ondernemerschap, waarmee je het heft weer in eigen handen neemt. Nu én in de toekomst!

Onze praktische aanpak

In onze whitepaper vind je een praktische aanpak voor een effectieve positionering. Hiermee leg je de basis voor een sterke reputatie. Wil je meer weten over hoe je positionering kan bijdragen aan de groei van jouw organisatie? Neem dan contact op met ons.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden