FC Den Bosch: niet alleen een racisme- maar ook een reputatieprobleem

Dat voetbal een positieve sociale invloed heeft op de samenleving is een steeds terugkerend argument als een club weer eens in de (financiële) problemen komt. Maar wat doe je als een vereniging door racisme-incidenten het imago van een hele stad dreigt te beschadigen? Proactief sturen op en in de volle breedte investeren in een betere reputatie lijken een goed begin. De bal ligt in eerste instantie bij het bestuur.

In Den Bosch zijn ze er na meer dan een half jaar nog niet uit. In november 2019 kwam de plaatselijke FC negatief in het nieuws toen supporters de speler Ahmad Mendes Moreira van tegenstander Excelsior uitscholden voor k*nkeraap en katoenplukker. De ophef werd nog wat groter toen de voorzitter het incident in eerste instantie leek te willen bagatelliseren.

Welkom voelen

We zijn inmiddels een voorzitter, een coronacrisis, een competitiestop en een wereldwijd actieve antiracismebeweging verder. FC Den Bosch heeft niet stilgezeten en de situatie bij de club extern laten onderzoeken. Oud-politiechef en Bosschenaar Johan van Kastel lichtte de club door en deed half juni verslag van zijn bevindingen en er lijkt nogal wat mis. Volgens het onderzoek is de relatie tussen de club en haar belangrijkste stakeholders behoorlijk suboptimaal. Een van de belangrijkste aanbevelingen van Van Kastel is dat FC Den Bosch ‘een plek moet worden waar mensen zich welkom voelen’. Het wordt niet echt duidelijk hoe dat moet gebeuren.

Proactief sturen

De problemen lijken voort te komen uit een gebrekkige aandacht voor stakeholders en verschillende aspecten die samen de reputatie van je organisatie bepalen. De club schiet tekort op het gebied van prestaties, leiderschap, maatschappelijke relevantie, werkomgeving en wendbaarheid. Hoog tijd dat het bestuur proactief op deze reputatiefactoren gaat sturen. De nieuwe voorzitter heeft geen tijd te verliezen en zou met zijn bestuur leiderschap moeten tonen door een duidelijke koers uit te zetten.

Kom met concrete plannen en laat zien en horen waar je als club voor staat en hoe je voor Bosschenaren een gastvrij thuis wilt zijn. Geef aan welk gedrag je daarbij van je gasten verwacht en ook wat je niet tolereert. Vraag steun van het overgrote deel van je supporters dat ook niets te maken wil hebben met racistisch wangedrag. Creëer daarnaast een breed draagvlak in de Bossche samenleving en bouw nieuwe relaties op met je stakeholders zoals supporters, sponsoren, onderwijs en de gemeente.

Wederkerigheid

Als organisatie met een maatschappelijke betekenis mag je wat vragen van je omgeving, maar vergeet zeker niet voldoende terug te geven. Dat gaat verder dan je eigen leden en supporters. Kijk bijvoorbeeld hoe je met activiteiten als clinics, workshops en rondleidingen jonge voetballers op scholen en kleinere amateurclubs kunt enthousiasmeren om te sporten en actief te zijn in verenigingsverband. Steun lokale projecten die zich net als jij positief inzetten voor de inwoners en de leefbaarheid van de stad.

Volgens de nieuwe voorzitter Van Mackelenberg staat de club voor ‘een zo groot mogelijke diversiteit’. Die club moet zich dan ook breed en daadkrachtig inzetten voor haar omgeving en aantoonbaar werk maken van diversiteitsbeleid. Durf daarbij ook bespreekbaar en concreet te maken wat al dan niet de juiste instelling is binnen en rond de club. Zet daarbij bijvoorbeeld ook clubiconen in met wie je dat uit kunt dragen. Zo maak je met ambassadeurs zichtbaar dat en hoe de cultuur binnen de vereniging positief wordt veranderd.

Landelijke voorbeeldclub

Burgemeester Mikkers wil dat FC Den Bosch landelijk een voorbeeldclub wordt en niet alleen aanklopt als het geld nodig heeft. Hierin lijkt enige bereidheid door te schemeren om samen de uitdaging aan te willen gaan. Die extra ondersteuning kan de club natuurlijk goed gebruiken. Maar het begint met eigen intrinsieke motivatie en een concreet actieplan om zelf voorop te lopen in de strijd.

Bron: Brabants Dagblad

Gerelateerde artikelen

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden