Wat is een contentstrategie?

Een contentstrategie is een plan waarin je de strategische keuzes voor je content vastlegt.

Contentstrategie

Met een contentstrategie leg je de volgende zaken vast: doelen, stakeholders, thema’s, middelen, meetmethoden en het beheer en de distributie van de content. Daarmee vormt de contentstrategie de basis voor al je content, die samenhang creëert binnen het contentbeleid. Hiermee zorg je ervoor dat je de juiste stakeholders op het juiste moment bereikt met je content.

Strategische doelen van een contentstrategie

Met je contentstrategie draag je bij aan je communicatie- en merkdoelen en uiteindelijk aan de organisatiedoelen. Zorg dus voor een logische aansluiting op de doelen van je organisatie op de verschillende niveaus. Veelvoorkomende strategische doelen van content zijn:

Bewustwording

Met content kun je een onderwerp dat voor jouw organisatie belangrijk is, agenderen bij stakeholders. Bijvoorbeeld bij de politiek, bij burgers, klanten of medewerkers.

Kennisvergroting

Content wordt vaak ingezet om de kennis van stakeholders over een onderwerp te vergroten. Doordat jij als organisatie de afzender bent en kennis deelt, versterk je jouw autoriteit en thought leadership.

Reputatieversterking

Reputatie hangt samen met vertrouwen. Dat vergroot je met content die aansluit op de behoeften, interesses en verwachtingen van je stakeholders. Zo laat je zien dat je hun belang voorop stelt en bouw je aan je reputatie.

Merkbinding

Hierbij gaat het om het versterken van de binding met je merk. Met onderscheidende content zorg je ervoor dat jouw merk top of mind is bij (potentiële) klanten. Je creëert fans die jou willen volgen en een publiek dat je trouw blijft.

Gedrag beïnvloeden

Met content kun je je doelgroepen aanzetten tot actie, bijvoorbeeld een afspraak maken, informatie opvragen of een transactie doen. Dat doe je door in te spelen op vragen waar je een antwoord op hebt en verlangens die jij als organisatie kunt vervullen.

Hoe maak je een contentstrategie?

Hoe maak je een contentstrategie? Dit doe je door de keuzes voor je content vast te leggen in een plan. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Stakeholders en doelgroepen

Communiceren met klanten is logisch. Maar organisaties hebben meer stakeholders. Denk aan (potentiële) medewerkers, prospects, de media, omwonenden, autoriteiten en leveranciers. De content moet nauwkeurig worden afgestemd op elk van deze stakeholders.

Actualiteit

Met strategische content laat je zien welke rol jij speelt in je omgeving en wat je maatschappelijke betekenis is. Door aan te sluiten op de actualiteit, blijf je relevant.

Thema’s

De thema’s van je content moeten niet alleen aansluiten op de actualiteit, maar ook bij de interesses en de agenda van je stakeholders. Claim eigen thema’s en formuleer een onderscheidende visie op deze thema’s.

Niveau

We onderscheiden drie niveaus van content: vakinhoudelijk niveau, sectorniveau en maatschappelijk niveau. Met je contentstrategie bepaal je hoe je vorm en inhoud geeft aan deze drie niveaus.

Behoefte

Met de inhoud en het type content speel je in op de behoeften van je doelgroepen. Die kunnen variëren van kennis opdoen, geïnspireerd worden, voordeel ervaren tot ontspanning hebben.

Kernwaarden

Content vertelt ook iets over wie je bent en waar je als organisatie voor staat. Dat kan zowel op het niveau van inhoud, middelenkeuze als in de tone of voice. Toets je content dus altijd aan je kernwaarden.

Actiematig of structureel

Naast content die je thematisch en structureel deelt, kun je content ook actiematig inzetten in de vorm van een campagne. Deze keuze bepaal je in je strategie.

Planning, distributie en beheer

Tot slot geef je aan hoe je de content distribueert en intern zorgt voor activatie, hoe je het effect meet, en leg je de planning en resources vast.

Betrek verschillende personen uit je organisatie bij het maken van de keuzes voor je content en leg de uitkomsten vast op 1 A4 in een content matrix. Zo maak je een effectieve en uitvoerbare contentstrategie.

Hoe maak je een content matrix?

Een content matrix is een handig hulpmiddel in je contentstrategie. Hoe maak je een content matrix? Beschrijf in een tabel bij elk thema de relevante stakeholders, het doel dat je met de content wilt bereiken, de boodschap die je wilt delen rond het thema, de kanalen die je hiervoor inzet en de wijze waarop je het effect meet. Door dit in een tabel weer te geven, houd je het overzichtelijk.

Contentstrategie: een voorbeeld

Ben je geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan, maar ontvang je graag een concreet voorbeeld van een contentstrategie passend bij jouw informatiebehoefte? Schroom je niet om ons te bellen! Indien gewenst denken we graag met je mee over creatieve concepten en reputatieverhogende content. Onderstaande cases zijn een greep uit onze dienstverlening op het gebied van contentcreatie.

Cases

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?

Bel of mail gelijk een van onze specialisten.

Neem contact op

Maarten Halsema

Managing Director
0653525196
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden