Gebrand op reputatie

LEID.

Verhoog proactief
je reputatiewaarde*

IVRM versterkt maatschappelijke impact, de relatie met klanten en stakeholders en de positie op de arbeidsmarkt van jouw organisatie. Continu. Meetbaar en stuurbaar.

*Re-pu-ta-tie-waar-de – (v) de waarde die staat voor vertrouwen in een organisatie of merk. Stuurbaar en meetbaar op basis van prestaties, leiderschap, maatschappelijke relevantie, werkomgeving en wendbaarheid.

Wat ons boeit.

Wat ons boeit.

Wat ons boeit.

Altijd Alert.

Altijd Alert.

Altijd Alert.

Group 4

SPORT

IVRM Sport is als tak opgericht in samenwerking met Frank van den Wall Bake om de maatschappelijke betekenis van sport voor sponsors en sportorganisaties te verbeteren. Wij beheersen de kunst om een partnership op te zetten en er samen uithalen wat erin zit. Sportpartnership waarmee je raakt.

“IVRM Reputatie maakt vlot leesbare en verrassende content voor onze nieuwsbrief. Ze vertalen nieuwe, complexe informatie in sterke, relevante content die de kern raakt. Heel fijn om zo samen te werken.”

Tamar Conradi, manager communicatie

“IVRM is een erg professioneel en deskundig bureau dat je kan aanhaken bij een strategisch vraagstuk. Met het reputatieonderzoek hebben ze ons concrete handvatten gegeven waarmee we de regie over onze reputatie kunnen houden. Met deze nulmeting gaan we gericht verder om het beeld dat onze stakeholders van ons hebben in lijn te brengen met onze ambities.”

Wim Bos, manager communicatie

“Een heel plezierige samenwerking, professioneel, met goed resultaat. We hebben voor IVRM gekozen omdat ik jaren geleden al heel plezierig met het bureau had samengewerkt. De ervaring nu is ook weer heel positief. IVRM heeft goed werk geleverd, goed de essentie opgepakt waar het over ging, en Hydraloop helpen neerzetten als autoriteit op het gebied van waterbesparing in de gebouwde omgeving.”

Sabine Stuiver, Chief Marketing Officer & Co-founder Hydraloop
Hydraloop

“De mensen van IVRM zijn onmisbare sparring partners. Als het gaat om reputatievraagstukken, mediastrategie, arbeidsmarktcommunicatie en voor mediatrainingen.”

Dorit Bouman, adviseur communicatie & marketing

“IVRM Reputatie selecteert voor ons de onderwerpen en thema’s en creëert de content die ons een herkenbaar profiel geeft en onze positie als thought leader versterkt.”

Joost van Schagen, Head of Global Communications & Marketing

“Ik kijk erg positief terug op het doorlopen traject met IVRM (en Bikkelhart) en ben erg trots op het eindresultaat. De nieuwe huisstijl en website benadrukken de professionaliteit van het Warmtefonds en hebben een uitstraling die bij het fonds past.”

Maartje Brans, bestuurder Nationaal Warmtefonds
Nationaal Warmtefonds