10 tips om de beste speechwriter te worden

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Een goede speech schrijven is geen kattenpis. Daarom besteden de groten der aarde het liever uit.

22 december 2017 – Ben jij behept met deze klus? Hierbij onze tien gouden tips.

1. Denk in boodschappen

Wat moet er van het verhaal blijven hangen als de speech wordt uitgesproken? Die boodschap moet in elke passage terug te horen zijn.

2. Maak het persoonlijk

Wie speecht, is letterlijk persoonlijk in beeld. Wees je daar als speechschrijver bewust van en schrijf vanuit de ik- of anders de wij-persoon. Zo voorkom je dat degene die speecht afstandelijk overkomt.

3. Korte alinea’s

Schrijf in beknopte alinea’s van ongeveer 50 tot 100 woorden en houd ze met witregels uit elkaar. Zo maak je de tekst overzichtelijk voor degene die speecht. Het is ook eenvoudig voor de spreker en voor jou als schrijver om er nog passages aan toe te voegen of juist te schrappen.

4. Anekdotes? Graag! Pas echter op met grapjes

Gebruik bij voorkeur alleen anekdotes die je uit de mond van de spreker hebt opgetekend. Humor is heel persoonlijk, dus wees zuinig met grapjes.

5. Interactief

Verwerk af en toe een vraag in de speech, zoals: “Kunt u zich voorstellen dat…?” of “Wat zou u doen als…?” Zo wekt de spreker de indruk een dialoog te voeren met het publiek (ook al is het meestal niet de bedoeling dat er ook antwoord komt uit de zaal).

6. Opvallend taalgebruik

Voeg woorden toe die blijven hangen. Hiermee voorkom je dat de speech grijs wordt, zelfs als de inhoud een beetje gewoontjes is.

7. Gebruik aandachttrekkers en afsluiters

Help de luisteraar te begrijpen waar de spreker het over gaat hebben. Bijvoorbeeld door een onderwerp in te luiden met een formulering als: “Waar ik aandacht voor wil vragen…” of af te sluiten met: “Samengevat komt het erop neer dat…” Zo kan de spreker gemakkelijk switchen van het ene naar het andere onderwerp, zonder dat de toehoorder verdrinkt in de informatie.

8. Spreek hardop uit wat je schrijft

Lezen werkt anders dan luisteren. Spreek daarom hardop uit wat je hebt geschreven, zodat je zelf hoort hoe het verhaal overkomt. Volzinnen staan leuk op papier, maar slaan vaak dood wanneer je ze uitspreekt.

9.  Klok in de hand

Zorg dat de speech de gewenste lengte heeft. Elke honderd woorden leveren ongeveer een minuut aan spreektijd op. Een vol A4 is goed voor een speech van ongeveer vijf minuten.

10.  Schakel tussentijds

Lever niet een kant-en-klaar verhaal aan, maar leg het op verschillende momenten aan de spreker voor. Hij/zij moet zich er senang bij voelen.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden