Behoefte aan een begrotingsanalyse Prinsjesdag?

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Zoals je ongetwijfeld weet, is het dinsdag 18 september Prinsjesdag. De regering en de diverse ministeries presenteren dan hun verwachtingen, plannen en bijbehorende financiële middelen voor het volgende begrotingsjaar.

13 september 2018 – De keuzes die worden gemaakt in de begrotingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor je organisatie. Nieuwe plannen worden gepresenteerd, er gaat een streep door oude plannen, budgetten worden verhoogd, verlaagd of zelfs volledig geschrapt. Tevens worden nieuwe beleidslijnen uitgezet.

Kansen en bedreigingen op maat geanalyseerd

Mochten je hier interesse in hebben, dan kan IVRM Reputatie een analyse van de begroting maken. Hierin brengen wij de kansen en bedreigingen voor jouw organisatie in kaart. Ook bekijken we wat de impact is voor de eigen organisatie, hoe het beleid verandert en wat de politiek schrijft over de sector waarin je opereert. De begrotingsanalyse bevat onder andere een leeswijzer met een paginaverwijzing naar de voor jou belangrijke onderwerpen.

Daarnaast vatten wij de belangrijkste passages per ministerie samen en duiden wij de voor jou relevante ontwikkelingen in een conclusie en advies. Daarbij zetten wij het verdere politieke proces uiteen en verduidelijken wij het Haags jargon. Concreet beslaat onze begrotingsanalyse: de troonrede, de Miljoenennota, de Rijksbegrotingen en het Belastingplan. Indien gewenst brengen wij na het uitvoeren van de begrotingsanalyse ook in kaart waar en hoe een lobbytraject eventueel soelaas kan bieden.

Na Prinsjesdag: jullie belang op de juiste manier behartigd

Na Prinsjesdag breekt een periode van enkele maanden aan waarin tijdens diverse debatten in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de Miljoenennota, de verschillende begrotingen van de ministeries en het Belastingplan worden behandeld. Traditioneel wordt deze periode door veel bedrijven en organisaties aangegrepen om te lobbyen bij beleidsbepalers en zich nadrukkelijker in de media te profileren. Daarbij is niet alleen gedegen kennis van de inhoud van de begrotingen noodzakelijk, maar ook kennis van de Haagse politiek en de wijze waarop je jou belang het beste onder de aandacht van beleidsmakers kunt brengen.

Mochten je interesse hebben in de begrotingsanalyse, dan horen we dat graag! Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer: Vanwege het feit dat de periode rond Prinsjesdag voor ons bijzonder druk is en wij recht willen doen aan iedere opdracht, kunnen wij slechts een beperkt aantal aanvragen in behandeling nemen. Wees er dus snel bij.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden