Diversiteitsdouche is nieuwe greenwashing

basic1-114_user_man Remon Vonk

De thema’s diversiteit en inclusiviteit zijn hot, daar ontkom je niet aan. Organisaties buitelen over elkaar heen om in hun reclames te laten zien hoezeer ze diversiteit en inclusiviteit omarmen. Uiteraard juich ik beleid toe dat een inclusievere werkvloer en gelijkheid in de maatschappij bevordert, maar de profileringsdrang die daarmee gepaard gaat, doet mij denken aan de berichten voor de bühne over duurzaamheid. Organisaties wilden zich zo graag over het thema duurzaamheid laten horen, dat greenwashing werd geboren. Hetzelfde gebeurt nu met de thema’s diversiteit en inclusiviteit: de diversiteitsdouche.

Barbie

Het bedrijfsleven, de politiek en de sportwereld, iedereen is bezig met de thema’s diversiteit en inclusiviteit. Zelfs Warner Bros en speelgoedfabrikant Mattel claimen met de nieuwe Barbie-film diversiteit te vieren. Immers, er zijn Barbies van kleur, eentje in een rolstoel, er is een Barbie met downsyndroom en een curved Barbie. De KNVB heeft zelfs de MVP (Michael van Praag)-award in het leven geroepen. Dit is een jaarlijks terugkerende prijs voor een individu of collectief dat zich heeft ingezet voor inclusie, toegankelijkheid en diversiteit binnen het voetbal. Hartstikke goed natuurlijk, maar het zegt niets over wat Mattel, de KNVB en al die andere organisaties daadwerkelijk doen om zelf bij te dragen aan een diverse en inclusieve samenleving.

Doe wat je zegt

Wanneer we de reputatiefactoren (prestaties, leiderschap, maatschappelijke relevantie, werkomgeving en wendbaarheid) erbij pakken, zien we dat gedrag allesbepalend is voor een goede reputatie. Als we de communicatie-uitingen van organisaties op de thema’s diversiteit en inclusiviteit langs de meetlat van die reputatiefactoren leggen, kunnen we al snel bepalen of organisaties er serieus werk van maken of dat zij aan het diversiteitsdouchen zijn. De bedrijfscultuur, integer en ethisch handelen van leidinggevenden, goed werkgeverschap en de feitelijke diversiteit in de organisatie zijn aantoonbare aspecten die sterk van invloed zijn op de reputatie. Zijn deze niet in lijn met wat de organisatie uitdraagt over diversiteit en inclusiviteit, dan komen die claims als een boemerang terug en lijd je reputatieschade.

Aan de slag

Toch ontkom je er als organisatie niet aan om een inclusieve en duurzame bedrijfsvoering na te streven. Maar begin dan niet met roeptoeteren. Ga na wat je concreet kan doen. Betrek medewerkers bij de beleidsbepaling, maak duidelijke keuzes en formuleer en implementeer de strategie om diversiteit en inclusiviteit in de eigen organisatie te bevorderen. Bekijk hierna wat je als organisatie kunt doen om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan deze thema’s. Betrek hierbij stakeholders, zodat je een beeld krijgt wat zij van je verwachten en hoe je invulling kan geven aan diversiteit en inclusiviteit in de samenleving. Over deze reis kun je prima communiceren. Dat zegt meer dat een eenmalige actie.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden