Het positioneren van een verandervisie onder medewerkers

basic1-114_user_man Redactie IVRM

De rol van interne communicatie is essentieel bij het doorvoeren van veranderingen in een organisatie. Het moet medewerkers de noodzaak van verandering laten inzien.

2 augustus 2017 – Interne communicatie is bepalend voor de mate van betrokkenheid van medewerkers. In ons land is de betrokkenheid van medewerkers relatief laag. Van de Nederlandse werknemers is 9% betrokken, 80% niet betrokken en 11% actief niet betrokken. Daar valt dus nog veel werk te verzetten.

Identificatie of verbondenheid met de (veranderende) organisatie is het continue streven. Open communicatie en inspraak vergroten de medewerkersbetrokkenheid en creëren draagvlak voor verandering. Door communicatiekanalen open te stellen voor participatie, kunnen medewerkers hun behoeften uiten, mogelijkheden ontwikkelen om besluitvorming te beïnvloeden en de behoefte vervullen om verschil te maken in de organisatie.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden