'Infosnacking' nieuwe manier van nieuwsvergaring

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Uit een nieuwe studie van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat vier op de tien Nederlanders nauwelijks kennisneemt van het nieuws.

22 juni 2017 – Op een doorsnee dag wordt geen krant gelezen, geen radio geluisterd of televisie gekeken. Ook wordt geen nieuws opgezocht via nieuwssites en -apps.

Infosnacking

Op het eerste gezicht, vallen deze resultaten niet op. Bezien over een volle week en als ook een vluchtige blik op het nieuws wordt meegerekend, maakt namelijk 95% van de Nederlanders gebruik van nieuwsmedia – en hoe ouder ze zijn, hoe meer ze het nieuws volgen. Toch slaat een deel van de Nederlanders het volgen van het nieuws soms dagenlang over. Een aanzienlijk deel van de mensen die het nieuws wel volgt, besteedt echter minder dan vijf minuten aan nieuwsvergaring, zij het soms meerdere keren per dag. Dit zogenoemde infosnacking vindt met name online plaats. Kranten en de journaals worden daarnaast gebruikt voor duiding en achtergrond.

Op een gemiddelde dag maakt slechts 61 procent echt tijd om het nieuws te volgen. En 39 procent dus niet, vooral mensen onder de 35 jaar. De jonge mensen haken af bij de krant en raadplegen nieuws vaker via apps op de smartphone.

Bron: Trouw

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden