IVRM onderzoekt reputatie Vesteda

basic1-114_user_man Redactie IVRM

‘Het lezen van dit reputatieonderzoek voelt toch een beetje alsof je in de spiegel kijkt met TL-licht aan.’ Dat zei Vesteda CEO Gertjan van der Baan vorige week bij de presentatie van de onderzoeksresultaten aan het management van het bedrijf.

5 juli 2022 – Gezonde spanning voor de uitkomsten weerhield Vesteda er niet van om IVRM Reputatie een onderzoek te laten doen naar wat de stakeholders van Vesteda vinden en verwachten.

Onderzoek

Om de meningen en verwachtingen van de stakeholders ten aanzien van Vesteda in kaart te brengen, sprak IVRM met meer dan 40 externe partijen, variërend van huurdersbelangenverenigingen tot gemeenten en van businesspartners tot concurrenten. Voor een compleet beeld namen de onderzoekers ook 10 interne interviews af. Het onderzoek benoemt Vesteda’s sterke punten, verbeterpunten, reputatiekansen en -risico’s aan de hand van de vijf reputatiefactoren van IVRM: prestaties, leiderschap, maatschappelijke relevantie, werkomgeving en wendbaarheid.

Uitkomsten

De stakeholders zijn opvallend eensgezind over hoe ze Vesteda zien: als een betrouwbare, degelijke, steady onderneming. Vesteda scoort hoog op leiderschap en prestaties. Met de medewerkers van Vesteda, van directie tot regiokantoren, is het volgens de stakeholders prettig zaken doen. Stakeholders vinden ook dat Vesteda zich minder behoudend en juist innovatiever kan opstellen en meer effort kan steken in onderwerpen als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Hoe verder

De uitkomsten zijn een bevestiging voor Van der Baan. ‘We zitten goed in de wedstrijd, maar we kunnen niet achterover leunen’, concludeert hij. ‘Dit onderzoek biedt concrete handvatten waarmee we de regie over onze reputatie kunnen houden. Voor ons is het een nulmeting waar we gericht mee verder gaan om het beeld dat onze stakeholders van ons hebben in lijn te brengen met onze ambities.’

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden