Lobby in Brussel misschien wel slimmer dan in Den Haag

basic1-114_user_man Maarten Halsema

Patrick Gibbels is lobbyist en via zijn firma Gibbels Public Affairs verbonden aan INSTICOM, het bureau van IVRM Reputatie in Brussel. Hij heeft een juridische achtergrond, maar besloot geen fiscalist te worden ‘for a living’. Na zijn opleiding European Studies is hij tien jaar secretaris-generaal van een Europese koepel voor het MKB geweest. In 2011 is hij voor zichzelf begonnen.

18 november 2019 – ‘Je kunt wel degelijk invloed uitoefenen op het Europese beleid’

Public Affairs in Europa? Wat is dat eigenlijk?

‘Kort gezegd helpt Public Affairs jou bij het beïnvloeden van de officiële besluitvormingsprocedures. In Brussel zijn de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad de drie voornaamste instellingen die bij deze besluitvorming betrokken zijn. Niet alle bedrijven en organisaties die invloed van het beleid ondervinden, zijn direct bij dit proces betrokken. Om toch druk uit te oefenen op het proces kan je daarom een lobbyist in de arm nemen. Die heeft kennis van het Brusselse labyrint en bepaalt met jou je strategie. Hij helpt om je boodschap vorm te geven op een manier die in Brussel aanslaat en weet aan wie en wanneer de boodschap te verkopen – en aan wie vooral niet.’

Is lobbyen in Brussel niet vooral heel kostbaar?

Ieder bedrijf heeft te maken met regelgeving vanuit de overheid. Budget hoeft voor organisaties geen remmende factor te zijn om hun stem in Brussel te doen laten gelden. Je kan samen met een lobbykantoor een strategische en effectieve lobby voeren. Daarnaast kan je je aansluiten bij een bestaande koepelorganisatie – of er zelf één opzetten. Je kunt je voorstellen dat meerdere organisaties in jouw branche dezelfde belangen delen. Een koepelorganisatie bundelt deze belangen en vertegenwoordigt zo haar leden tegenover de instellingen. Zo kan je op een betaalbare manier wel degelijk invloed uitoefenen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat het in een koepel altijd om een gewogen belang gaat en het dus zinvol is om ook je eigen lobby te voeren.’

Wat heeft EU-beleid te maken met mijn nationaal opererende bedrijf?

‘Meer dan twee derde van de wetgeving die jouw bedrijfsvoering beïnvloedt, komt uit Brussel. Europese regelgeving wordt geïmplementeerd op nationaal niveau. Het merendeel van de nationale regels en wetten worden dus in Brussel bedacht. Daarbuiten kan je op specifieke punten nog wel lobby voeren in Den Haag. Maar de kaders en hoofdpunten zijn vaak al in Brussel bepaald.’

Wie zijn de belangrijkste spelers in het Europese lobbyproces?

‘Dat hangt af van het stadium waarin een voorstel zich begeeft. Als je een onderwerp op de agenda wilt zetten, kan je het beste met de Europese Commissie gaan praten of met de vertegenwoordiging van het land dat in die periode het EU-voorzitterschap heeft. Sinds het Europees Parlement meer zeggenschap heeft gekregen, kan je ook met parlementariërs spreken; zij kunnen parlementaire resoluties opstellen die ook tot wetten kunnen leiden. Maar wil je iets beïnvloeden dat al in de pijplijn zit, dan hangt het ervan af waar precies. Als het nog geschreven moet worden, moet je bij de Commissie zijn, maar moet het aangepast of goedgekeurd worden, dan spreek je met het Europees Parlement en de Raad. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de aparte lidstaten van de Europese Unie. Die kan je het makkelijkst bereiken en beïnvloeden vanuit je eigen land.’

Lobby roept nog wel eens de verkeerde associaties op. Bestaat de integere lobbyist eigenlijk wel?

Ja! Lobbyen verdient dat stigma niet. Het is een legitiem onderdeel van het democratisch proces; dat achterkamertjesimago moet ervan af. Dit imago komt vooral uit Amerika, mensen kennen het uit series als House of Cards. Maar lobby is noodzakelijk, zelfs de meest cynische politicus zal dit beamen. Europarlementariërs zijn generalisten. Om goede besluiten te maken, hebben zij gedegen informatie nodig. Daarom zijn experts en betrokkenen uit de branche nodig om hen in te lichten. Buiten de kwaliteit van de informatie, kijken zij daarbij altijd naar hoe representatief je bent. Daarom werken koepelorganisaties zo goed, waarbij meerdere organisaties uit verschillende landen hun gewogen belang overbrengen.

De 3 ingrediënten voor een succesvolle lobby volgens Patrick Gibbels

  1. Wees op tijd op de hoogte van nieuwe informatie; informatie die nog niet algemeen bekend is. Denk aan iets wat je terloops ter ore is gekomen, bijvoorbeeld bij een expert group of binnen je netwerk. Dit kan gaan over iets waarover men zich zorgen maakt binnen een branche, of informele gesprekken over een eventueel wetsvoorstel.
  2. Goed zicht op de besluitvormingsprocedure. Je moet een duidelijk inzicht hebben in waar het wetsvoorstel zich in het besluitvormingsproces bevindt, wie verantwoordelijk is en hoe je de verantwoordelijken moet benaderen.
  3. Creëer een heldere boodschap die relevant is. Je moet kunnen overtuigen waarom een wetsvoorstel op jouw manier moet worden aangekleed. Ondersteun je verhaal daarom altijd met cijfers en bewijzen of een heel sterke case.

Meer weten?

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij je PA-strategie? Neem vandaag nog contact met ons op.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden