Prinsjesdag 2020: wat zijn de consequenties voor jouw organisatie?

basic1-114_user_man Redactie IVRM

27 augustus 2020 – Dinsdag 15 september is het Prinsjesdag, het moment dat het kabinet traditiegetrouw haar laatste begroting presenteert voor de Tweede Kamerverkiezingen (maart 2021). De maanden na Prinsjesdag worden de individuele begrotingen van de verschillende ministeries behandeld. Dit biedt concrete aanknopingspunten voor jouw organisatie om jullie belangen onder de aandacht te brengen bij de juiste beleidsmakers in Den Haag. Wij weten hoe de Haagse hazen lopen: we hebben de juiste connecties, kennis van de procedures en we begrijpen de denkwereld van politici en ambtenaren.

Kansen en bedreigingen

IVRM Reputatie brengt de consequenties van Prinsjesdag voor jouw organisatie in kaart. Wij analyseren de relevante begrotingen en onderwerpen én schetsen de kansen en bedreigingen. Daarnaast maken we een inschatting van de invloed van het politieke krachtenveld op de voor jullie relevante dossiers en bieden we handelingsperspectief met concreet advies. Neem voor meer informatie contact op met Berlinda Harkink via 06-15 07 04 91 of stuur haar een e-mail.

PA en PR

Public Affairs heeft veel meer impact als het wordt ingezet in combinatie met een proactief persbeleid. Een groot deel van de Kamervragen wordt gesteld op basis van artikelen in de media en naar aanleiding van berichten op social media. Tegelijk creëert de politieke agenda urgentie voor journalisten om over een onderwerp te schrijven en voor beslissers om er aandacht aan te besteden. Door op het juiste moment met de juiste boodschap -rechtstreeks en via de pers- je stakeholders te benaderen, worden de belangen van je organisatie nog effectiever behartigd.

Deze partij ging je voor

Kristina Ullrich, manager Beleid & Communicatie bij VBO, branchevereniging van makelaars en taxateurs: “Als branchevereniging is het voor ons van wezenlijk belang om te weten wat er speelt in ‘Den Haag’. Niet alleen om onze leden te informeren, maar ook om de juiste momenten en insteek voor de belangenbehartiging en het persbeleid te bepalen. IVRM Reputatie heeft meerdere jaren een begrotingsanalyse van Prinsjesdag voor ons opgesteld. Alleen al over de woningmarkt is de hoeveelheid informatie enorm en speelt er een grote diversiteit aan onderwerpen. Door een helder overzicht te hebben van de plannen en beleidslijnen zijn we in staat om tijdig in te spelen op besluitvorming. En om bijvoorbeeld aan tafel te komen bij het ministerie en mee te denken over beleid. Zo hebben we met de minister van BZK afspraken kunnen maken over wat het georganiseerde deel van de makelaarsbranche kan doen om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. Wij zijn erg tevreden over de begrotingsanalyse en ook onze leden waarderen de informatie. Zij zijn tenslotte degenen die in de praktijk te maken krijgen met het beleid dat de overheid uitstippelt.”

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden