Reputatieangst maakt vleugellam

basic1-114_user_man Remon Vonk

Klimaatactivisten die een aandeelhoudersvergadering verstoren, grensoverschrijdend gedrag of een inclusiviteitsdiscussie die verkeerd wordt gevoerd. Bedrijven durven uit angst voor reputatieschade zich nauwelijks nog uit te spreken, laat staan te bewegen. De paradox is dat juist dit gedrag de reputatie geweld aandoet. Deze reputatieangst maakt organisaties vleugellam. Laten we kijken naar wat de oorzaken en gevolgen zijn van organisaties die als een konijn in koplampen staren.

Maatschappelijke onvrede

De maatschappij verhardt en mensen spreken zich meer uit dan ooit tevoren. De sociale druk en korte lontjes leiden tot een afrekencultuur. Een persoon of organisatie cancelen, is gangbaar geworden. Zonder dieper in te gaan op de sociaalmaatschappelijke oorzaak daarvan, zien we dat de maatschappelijke onvrede direct organisaties raakt. In mei kostte seksueel grensoverschrijdend gedrag Tesco-voorzitter John Allan de kop. In Nederland kwam in dezelfde maand regeringscommissaris Mariëtte Hamer met een stappenplan met 29 ‘tips en tricks’ om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dit plan gaat echter nog niet ver genoeg, vinden experts. Ook het klimaat is een splijtzwam. Klimaatactivisten hebben flink amok gemaakt tijdens een aandeelhoudersvergadering van Shell. Dit soort acties, gecombineerd met de afrekencultuur, hebben veel impact op bestuurders. Zo durven Ahold Delhaize, ING, Unilever en Rabobank de klimaatambitie niet te tonen. Sterker nog, CEO’s laten het publiekelijk afweten.

Leiderschap

Eén van de vijf pijlers waarop de reputatie van een organisatie rust, is leiderschap. Collega Berlinda Harkink gaf eerder aan wat organisaties moeten doen met deze vijf pijlers om het vertrouwen van stakeholders te behouden. Wanneer we inzoomen op het aspect ‘leiderschap’ zien we dat dit punt zwak is bij organisaties die aan struisvogelpolitiek doen. Het gebrek aan leiderschap zorgt juist voor reputatieschade. Niets doen, kan dus niet. Bedrijven moeten hun angst laten varen, beleid maken op gevoelige onderwerpen zoals klimaat, inclusiviteit en grensoverschrijdend gedrag én zich hierover durven uitspreken.

Witte raaf

Gelukkig zijn er ook organisaties die de goede kant op bewegen. Neem de Koninklijke BAM Groep. Het bouwbedrijf heeft vorig jaar al laten weten dat het haar klimaatdoelstellingen met zeven jaar versnelt. En dat ze de transitie maakt van bouwen met beton naar bouwen met hout. Hiermee is niet gezegd dat de organisatie op alle ‘gevoelige’ punten een tien scoort, maar het laat wel zien dat de organisatie de goede kant op beweegt.

Aan de slag

Organisaties moeten aan de slag en leiderschap tonen. Ze moeten het eigen gedrag in alle geledingen aanpassen en communiceren over de plannen en de stappen die ze ondernemen. Dit gebeurt met vallen en opstaan. Maar mensen hebben meer gevoel bij een organisatie die ambities toont en deze probeert waar te maken, dan organisaties die weg kijken en hopen dat de kritische storm gaat liggen. Kortom: neem je verantwoordelijkheid in woord en daad. Dit schept vertrouwen en verhoogt je reputatiewaarde.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden