VNO-NCW maakt werk van reputatie

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Nu zelfs werkgeversorganisaties luid roepen dat maatschappelijke verantwoordelijkheid een speerpunt voor bedrijven moet zijn, lijkt het voor bijna iedereen duidelijk te worden dat reputatie een van de belangrijkste assets is voor een merk of organisatie. Al geldt hierbij net als voor het nieuwe geluid van VNO-NCW: maak de stap van doel naar doen.

12 februari 2021 – Het bedrijfsleven moet meer verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven moeten zich sterker richten op een samenleving met gelijke kansen op werk en werknemers moeten meer profiteren van economische groei. Geen hoofdpunten uit de economieparagraaf van het PvdA-verkiezingsprogramma, maar van de nieuwe toekomstvisie van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland.

Nieuw Rijnlands model

Na een ‘uitgebreide dialoog met leden (de werkgevers) en de samenleving’ komen de organisaties tot deze conclusie en koerswijziging. Die moet leiden tot een ’nieuw Rijnlands model’ en een vergroting van de ’brede welvaart’ door in te zetten op een sterker verdienvermogen door grotere innovatiekracht en productiviteit, gelijkere kansen, eerlijker delen en meer duurzaamheid.

Reputatie en bestaansrecht

De reacties zijn gematigd positief, maar de teneur ‘eerst zien, dan geloven’ hoor je regelmatig terug. Terecht en op het eerste gezicht verrassend misschien, maar het gaat wel voorbij aan een ontwikkeling die al langere tijd zichtbaar is. Zo zei oud-CEO Paul Polman van Unilever jaren geleden al: ‘Bedrijven die er alleen maar zijn om winst te maken hebben geen bestaansrecht’. Nieuwe game changers zijn dus bedrijven met hogere doelen, een goed afgestelde maatschappelijke antenne en een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Reputatie gaat over de perceptie van je stakeholders en publiek. Dat vraagt om een gestructureerde aanpak. Een aanpak waarbij geloofwaardigheid en vertrouwen randvoorwaardelijk zijn en grip op de reputatie een vanzelfsprekendheid is.

Reputatiemix

Wie hier werk van maakt en de maatschappelijke betrokkenheid -lees relevantie- van de organisatie wil vergroten, investeert vanuit een intrinsieke motivatie in de verschillende aspecten waar een reputatie op is gebaseerd: de zogeheten Reputatiemix. Deze Reputatiemix van IVRM bestaat uit vijf drivers:

  • Leiderschap: formeel (CEO), kennisleider, governance
  • Prestatie: producten en/of diensten, operationeel, financieel
  • Wendbaarheid: aanpassingsvermogen, innovatie, omgevingssensitiviteit
  • Werkomgeving: werkgeverschap, cultuur, integriteit & ethiek
  • Relevantie: bijdrage aan het oplossen van vraagstukken, wederkerigheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen

Organisaties die deze drivers combineren als leidraad bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld de organisatieprocessen of hun organisatiecultuur, en hierop sturen in de marketing en communicatie met stakeholders en publiek, verhogen duurzaam hun reputatie. Zij dragen dan bij aan zo’n nieuw Rijnlands model, waarin omgevingssensitiviteit en maatschappelijk relevantie hygiënefactoren zijn.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden