Wat is publiciteit?

Publiciteit is een openbaarmaking via verschillende mediakanalen. Het is een actieve handeling die -soms ongewild- vraagt om transparantie.

Publiciteit en reputatie

Als je bereid bent een boekje open te doen, dan kan publiciteit positief zijn voor je reputatie. Dit is te herleiden uit de tweede definitie van publiciteit: (het maken van) reclame. In dat geval werkt publiciteit als reputatieversterker.

Waarde van publiciteit

De waarde van publiciteit is dat je organisatie bekendheid geniet. Onbekend maakt onbemind, dus zelf actief de publiciteit zoeken, maakt dat je wordt gezien en gehoord. Dit kan met commerciële boodschappen (traditioneel reclame maken) maar ook met inhoudelijke standpunten en visies. Door jouw licht te laten schijnen op trends en maatschappelijke ontwikkelingen, vergroot je je relevantie voor je stakeholders. Je wordt gezien als serieuze gesprekspartner en journalisten doen graag een beroep op je expertise. De waarde van publiciteit is dat je reputatie versterkt wordt onder je doelgroepen omdat zij zich steeds beter met je merk kunnen identificeren. Het is dus aan te bevelen een proactief persbeleid te voeren.

Negatieve publiciteit

Je kunt ook te maken krijgen met negatieve publiciteit. Bijvoorbeeld als gevolg van een crisis, zoals een reorganisatie, ongelukken of fraude van een medewerker. Om reputatieschade tot een minimum te beperken, is goede crisiscommunicatie essentieel. Een gedegen voorbereiding op mogelijke scenario’s en een stappenplan hoe te handelen in tijden van crisis helpen je om jouw medewerkers, klanten en stakeholders te voorzien van de juiste informatie. Zo wordt de negatieve persaandacht snel afgewenteld. Of beter nog: het kan negatieve persaandacht voorkomen en ervoor zorgen dat een crisis juist bijdraagt aan je profiel van een verantwoordelijke organisatie.

Pubiliciteit: middelen

Publiciteit is er in vele vormen. Hieronder een greep uit de communicatiemiddelen en ondersteunende diensten die ervoor zorgen dat jouw organisatie kan bouwen aan een toekomstbestendige reputatie.

Profileringsstrategie

Publiciteit zoek je niet zomaar. Je moet doelen bepalen en een strategie ontwikkelen over hoe deze doelen te bereiken. Elke publicitaire actie moet bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen en ambities. De profileringsstrategie helpt je gericht het gewenste resultaat te bereiken.

Free publicity

De betekenis van free publicity is aandacht in de media, zonder dat je advertentieruimte of zendtijd hebt gekocht. Je kunt free publicity behalen in kranten, op de radio, televisie en nieuwssites. Free publicity verkrijg je wanneer een journalist jouw verhaal, standpunt, dienst of product interessant genoeg vindt om aandacht aan te besteden.

Mediatraining

Om goed voorbereid de media te woord te staan, is oefenen essentieel. Tijdens een mediatraining leer je om je kernboodschap helder voor het voetlicht te brengen. Het identificeren van journalistieke valkuilen en het gebruikmaken van interviewtechnieken helpen hierbij.

Social media-engagement

Eén van de eenvoudigste manieren om publiciteit te generen, is via social media. Het juiste gebruik hiervan en hoe je volgers aan je bindt, blijft voor veel organisaties een uitdaging. Deze engagement zorgt voor een fanbase. De trouwe groep volgers zijn geneigd om jouw merk te promoten. En zeg nou zelf, wie wil dat nu niet?

Publiciteit: vier voordelen

Publiciteit levert een organisatie een aantal duidelijke voordelen op. Het gaat om de volgende vier voordelen:

  1. Ga je als organisatie gericht aan de slag met publiciteit dan krijg je daardoor meer bekendheid. Dit kun je meten, bijvoorbeeld via het aantal publicaties over jouw organisatie of jouw producten en diensten.
  2. Je boodschappen worden beter gehoord. Dit komt doordat ze goed worden uitgedragen, beter onder de aandacht komen van je doelgroepen en duidelijk worden uitgelegd.
  3. Het derde voordeel is dat je reputatie erdoor wordt versterkt. Dit komt omdat je beter wordt gezien, gehoord en begrepen.
  4. In de vierde plaats zorgt publiciteit over jouw organisatie ervoor dat je de relaties met je stakeholders verstevigt. Je stakeholders horen, zien en lezen meer over je organisatie, waardoor ze het gevoel hebben dat ze je beter kennen. Dit komt de contacten ten goede.

Nadelen publiciteit ondervangen

Heeft publiciteit ook nadelen? Helaas wel, maar alleen als je er verkeerd mee omgaat. Denk dan aan de volgende drie nadelen en zorg dat je die voor blijft:

  • Bij een crisis kan het zich tegen je keren. Er kan allerlei publiciteit komen waar je geen grip op hebt. Dit nadeel kun je omkeren in een voordeel door goede crisiscommunicatie in te richten. Bij voorkeur preventief, zodat je goed voorbereid bent als de vlam onverwacht in de plan slaat. Om negatieve publiciteit rond een crisis te voorkomen, zijn een helder stappenplan en snelle actie noodzakelijk.
  • Publiciteit kan ook nadelig zijn als jij je slecht voorbereidt op aandacht van de media. Dan loop je het risico dat je vragen krijgt die je niet goed beantwoordt. Of je reageert te laat; dan kan er ongefilterde informatie naar buiten komen die jij liever niet ziet. Dit kun je voorkomen. Bijvoorbeeld door scenario’s in kaart te brengen: welke negatieve publiciteit is er mogelijk over jouw organisatie? Laat het zo ver niet komen en bereid je voor op deze scenario’s. Zo heb je altijd een antwoord klaar en kun je snel reageren op het moment dat jouw organisatie wordt genoemd.
  • Een derde nadeel is dat het na één bericht in de media over jouw merk, vervolgens vaak stil wordt. Dat kun je vóór blijven door proactief de media te benaderen. Telkens met een nieuwe invalshoek die journalisten aanspreekt. Zo blijf je interessant voor de media en krijg je vanzelf meer publiciteit. Bovendien kun je de inhoud van je boodschap op deze manier beter sturen, waardoor de kans op negatieve publiciteit beperkt blijft.

Cases

Heb jij een vraagstuk rondom publiciteit?

Neem dan contact met ons op en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen doen.

Neem contact op

Remon Vonk

Senior reputatieadviseur communicatie en media
0650749463
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden