Meer bekendheid voor Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds wilde meer zichtbaar worden als expert in nieuw gebruik van oude, monumentale panden. Wij hielpen ze met een proactief persbeleid.

Probleem van de klant
Hoe worden we (h)erkend als expert in de herbestemming van monumentale gebouwen?
Resultaat
Toename van de naam- en propositiebekendheid door zichtbaarheid in de media
Relatie sinds
2011

Vraag van de klant

Het Nationaal Restauratiefonds wil worden (h)erkend als expert op het thema herbestemming. De rol die het Restauratiefonds binnen dit thema vervult was nog onvoldoende bekend bij haar doelgroepen en stakeholders. Om die reden is IVRM ingeschakeld.

Wij kregen de opdracht om de voordelen van restaureren onder de aandacht te brengen aan de hand van onderzoek -uitgevoerd door Ecorys- naar de effecten van de Restauratiefondsplus-hypotheek. Dit is een specifieke financiering voor grote restauraties en herbestemmingen, door het Restauratiefonds ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van OCW.

Resultaat

In totaal realiseerden wij in een maand tijd 9 publicaties en 4 doorplaatsingen in vakmedia, regionale- en landelijke nieuwsmedia. Deze door ons gegenereerde zichtbaarheid heeft bijgedragen aan een toename van de naam- en propositiebekendheid van het Restauratiefonds.

In juni 2018 maakte het ministerie van OCW bekend dat er dat jaar 30 miljoen euro extra werd vrijgemaakt voor het restaureren en herbestemmen van Rijksmonumentale panden. Dit geld wordt beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds.

Over de klant

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich in voor springlevende monumenten. Zij zien erfgoed als meer dan een stapel stenen: erfgoed is emotie. Het fonds helpt eigenaren om monumentale gebouwen duurzaam te gebruiken en te bewonen, er in te werken of te ontspannen. Dat doet het fonds door het bieden van maatwerkfinancieringen, kennis van het proces en een sterk netwerk.

Nieuws

Ook geïnteresseerd naar een proactief persbeleid?

Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op

Niels de Jong

Reputatieadviseur communicatie en media
0627406466
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden