Positionering en profilering tandartsen

Na een probleem over vrije tarieven wil de beroepsorganisatie voor tandartsen (KNMT) de positie van de beroepsgroep tandartsen en het draagvlak van de KNMT versterken. Wij hielpen met een visie op mondzorg en een communicatiestrategie die we ook uitvoerden met behulp van een proactief persbeleid.

Probleem
Hoe kunnen we het draagvlak van de organisatie en de positie van de beroepsgroep tandartsen versterken?
Resultaat
Het sentiment rond de KNMT en de beroepsgroep is veranderd van overwegend negatief in overwegend positief. De relatie tussen de mondgezondheid en de algehele gezondheid is op de kaart gezet. Bijkomende opsteker: de KNMT en IVRM waren met dit traject finalist tijdens de Dutch PR Awards 2014, in de categorie Corporate.
Client sinds
2014

Vraag van de klant

De beroepsorganisatie voor tandartsen en tandarts-specialisten, de KNMT, vroeg IVRM om hulp bij een meerjaren strategisch traject. Aanleiding was een issue rond de vrije tarieven, dat voor negatief sentiment zorgde over de verdiensten van de beroepsgroep. Mede hierdoor ontstond bij de KNMT de behoefte om de beroepsgroep en haar rol in het zorgveld opnieuw op de kaart te zetten. De maatschappelijke betekenis van de tandarts moest zichtbaarder worden. De KNMT vroeg ons om het draagvlak van de organisatie en de positie van de beroepsgroep tandartsen te versterken, door de visie op de mondzorg aan te scherpen en door de communicatiestrategie te helpen ontwikkelen en uitvoeren.

Resultaat

We hebben ervoor gezorgd dat de zichtbaarheid van de KNMT en de beroepsgroep sterk is toegenomen, door een groot aantal inhoudelijke publicaties in de media. Hierdoor weten journalisten de KNMT beter te vinden, zijn de relaties met stakeholders verbeterd en is de organisatie nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Het sentiment rond de KNMT en de beroepsgroep is veranderd van overwegend negatief in overwegend positief. Daarnaast is de relatie tussen de mondgezondheid en de algehele gezondheid op de kaart gezet. Bijkomende opsteker: de KNMT en IVRM waren met dit traject finalist tijdens de Dutch PR Awards 2014, in de categorie Corporate.

Aanpak IVRM

Op basis van stakeholderonderzoek, issue-analyse, een ledenpeiling en strategiesessies met bestuursleden en kaderleden hebben we met de KNMT de gewenste positionering van de beroepsgroep tandartsen bepaald. Als onderdeel daarvan hebben we een vernieuwde visie op de mondzorg ontwikkeld, gericht op de relatie tussen een gezonde mond en een gezond lichaam. Hiermee claimt de KNMT een maatschappelijk relevante positie. De positionering is vertaald in diverse profileringsthema’s, zoals mondzorg en diabetes, en de mondgezondheid van ouderen. Vervolgens hebben we de organisatie- en communicatiestrategie uitgewerkt. De communicatiestrategie is uitgevoerd door een integrale inzet van persbeleid, stakeholdermanagement en communicatie via de eigen kanalen van de KNMT.

Over de klant

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Zij werkt aan optimale omstandigheden waaronder haar ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. De KNMT streeft naar de beste mondzorg voor patiënten.

Nieuws

Geïnteresseerd hoe wij jouw organisatie met de positionering kunnen helpen?

Mail of bel gerust met een van onze specialisten.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden