Reputatieonderzoek voor Vesteda

Woningbelegger en verhuurder Vesteda wil weten wat de buitenwereld van de organisatie denkt en verwacht. Met die kennis wil Vesteda haar positionering, communicatie en ambities aanscherpen. Wij deden een reputatieonderzoek voor ze onder in- en externe stakeholders.

Probleem van de klant
Hoe kijken onze stakeholders tegen ons aan en wat verwachten ze van ons?
Resultaat
Inzichten om onze positionering, ambities en communicatie aan te scherpen.
Relatie sinds
2021

Vraag van de klant

Vesteda wil weten wat de buitenwereld van de organisatie denkt en verwacht. Welke onderwerpen zijn voor de stakeholders belangrijk? Is het voor alle stakeholders duidelijk waar Vesteda voor staat en gaat? Vesteda gebruikt de nieuwe inzichten uit het onderzoek om de positionering, ambities en communicatie aan te scherpen.

Resultaat

Vesteda’s reputatie is overall goed, met hoge scores op ‘financiële prestaties’, ‘leiderschap en integriteit’ en ‘werkomgeving’. Qua positionering van Vesteda weten vrijwel alle stakeholders dat de focus op middenhuur ligt. Stakeholders zien Vesteda als een betrouwbare, professionele, koersvaste en stabiele belegger, met wie op prettige wijze kan worden samengewerkt. Stakeholders vinden ook dat Vesteda zich minder behoudend en innovatiever kan opstellen en meer effort kan steken in onderwerpen als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

“Wij zijn erg blij met de inzichten die wij hebben verkregen uit de positieve resultaten van dit onderzoek. Uit het onderzoek is ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, waarmee we verder aan de slag gaan.”

Wim Bos, Head of Corporate Communications & Marketing

“Het lezen van dit reputatieonderzoek voelt toch een beetje alsof je in de spiegel kijkt met TL-licht aan. We zitten goed in de wedstrijd, maar we kunnen niet achterover leunen.”

Gertjan Van der Baan, CEO

Aanpak IVRM

Het reputatieonderzoek voor Vesteda hebben we in twee delen uitgevoerd: deskresearch en stakeholderonderzoek. De deskresearch omvatte een analyse van huurderstevredenheidonderzoekenen een benchmarkanalyse van de share of voice in de media van Vesteda ten opzichte van haar peers. Het stakeholderonderzoek is uitgevoerd in de vorm van kwalitatieve diepte-interviews. In totaal zijn 43 externe stakeholders en 10 interne stakeholders geïnterviewd. De groep externe stakeholders bestaat uit verschillende typen organisaties: van businesspartners en leveranciers, tot huurdersbelangenverenigingen en brancheorganisaties. Op basis van de uitkomsten van de deskresearch en het stakeholderonderzoek hebben wij een reputatierapportage opgesteld met de belangrijkste bevindingen en een advies over de verbeterprioriteiten, reputatiekansen en -risico’s. Dit deden we aan de hand van de vijf reputatiefactoren uit onze Reputatiemix. Met de uitkomsten stuurt Vesteda verder op haar reputatie. Om de voortgang te toetsen, wordt het reputatieonderzoek om de twee jaar herhaald.

Over de klant

Vesteda is een Nederlandse woningbelegger en verhuurder die zich voornamelijk richt op het middenhuursegment. Vesteda investeert pensioen- en verzekeringspremies in duurzaam Nederlands residentieel onroerend goed. De huurwoningen van Vesteda liggen hoofdzakelijk in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van bijna 10 miljard euro.

Het team

Nieuws

Nieuwsgierig wat een reputatieonderzoek voor jouw organisatie kan betekenen?

Mail of bel gerust met een van onze specialisten.

Neem contact op

Lana Driest

Senior adviseur reputatie en communicatie
0611288651
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden