Stakeholdermanagement in komkommertijd: 3 tips

basic1-114_user_man Berlinda Harkink

Wanneer kom je met een goede boodschap het beste onder de aandacht van je stakeholders? Als je niet met anderen concurreert om die aandacht. ‘Anticyclisch’ investeren in public affairs en stakeholdermanagement loont. Een voorbeeld uit de afgelopen maanden laat dit zien. Ook deze zomerperiode biedt kansen om je relaties met stakeholders te verstevigen en zo de voorkeurs- en invloedspositie van je organisatie te verbeteren.

PA en PR

Begin dit jaar startten wij met een opdracht voor een nieuwe klant, een partij in de leisure sector. Een gecombineerd public affairs- en public relations-traject, met als doel om de invloed op beleidsbeslissingen en de reputatie van deze organisatie te versterken. Na de voorbereidingsfase, waarin we een PA- en PR-strategie en een actieplan opstelden, was de implementatie gepland voor eind februari. Niemand had vreemd opgekeken als het traject door de coronacrisis on hold was gezet. Dat was immers de reflex van veel organisaties die in moeilijkheden verkeerden: stoppen met investeren. Heel begrijpelijk, zeker als je alle zeilen moet bijzetten om te overleven.

Houd de lange termijn in het vizier

Maar deze partij besloot door te gaan, met de langere termijn in het vizier. Door het traject voort te zetten en te investeren in contacten met stakeholders, zitten ze nu aan tafel bij de juiste beleidsmakers, wordt hun stem gehoord en zijn ze zichtbaar in de media. Hierdoor oefenen ze invloed uit op cruciale besluitvormingsprocessen en vergroten ze de eigen reputatiewaarde. Waren ze afwezig geweest, dan hadden andere partijen hun plek ingenomen. Door tegen de stroom in te gaan, hadden ze de tijd en aandacht van beleidsmakers en politici.

Haal je PA- of PR-strategie van papier

Ook de vakantieperiode met z’n schrale tv-programmering en recessen is -in tegenstelling tot wat organisaties vaak denken- bij uitstek geschikt om te investeren in contacten met stakeholders. Die hebben dan juist méér tijd voor jouw verhaal. Deze zomer is dat niet anders, zeker omdat velen afzien van een vakantie of slechts een korte periode weg gaan. Het is nú tijd om je PA- of PR-strategie van papier te halen. Of probeer met een gerichte actie onder de aandacht te komen van de opstellers van de verkiezingsprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Tips voor anticyclisch stakeholdermanagement

  • Ken je stakeholders. Timing is alles bij public affairs en stakeholdermanagement; weet dus waar je stakeholders mee bezig zijn en waar ze nu ontvankelijk voor zijn. Wat je altijd moet weten: wetenswaardigheden over je gesprekspartner, welk belang heeft de ander bij jouw informatie en welke informatie heeft hij/zij nodig?
  • Stem je boodschap steeds af op de actuele situatie en de informatiebehoefte van je gesprekspartner. Wij stelden voor de leisure organisatie bijvoorbeeld een position paper op, dat we in korte tijd meerdere keren hebben aangepast vanwege de veranderende omstandigheden tijdens de coronacrisis. Hierdoor sloot de boodschap steeds goed aan en sorteerde deze het gewenste effect.
  • Plan in de zomerperiode een werkbezoek of stakeholdergesprek bij jou op de werkplek. Veel organisaties staan weer open voor fysieke ontmoetingen. En hoewel gebleken is dat digitaal contact ook uitstekend werkt, kan het daadwerkelijk laten zien waar jij als organisatie mee bezig bent het verschil maken. Vooral als je daarbij je medewerkers betrekt.

Meer weten?

Wil jij weten hoe je stakeholdermanagement het beste aanpakt en profiteert van perioden waarin je kunt rekenen op veel aandacht voor je boodschap? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Gerelateerde artikelen:

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden