Welke bedrijfsvisie is beter: inside-out of outside-in?

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Snelle veranderingen in de markt vragen om innoverende organisaties. Maar welk type bedrijf is beter in innovatie: bedrijven met een inside-out visie of een outside-in visie?

23 oktober 2017 – Er valt voor beide wat te zeggen, zo blijkt uit een meta-analyse van verschillende onderzoeken naar het effect van bedrijfsoriëntatie op innovatie.

Outside in vs inside out

Beide typen bedrijven ondervinden toegevoegde waarde van innovatie. Maar waar bij een inside-out oriëntatie de innovaties meer van toegevoegde waarden zijn, leidt een outside-in oriëntatie tot betere bedrijfsresultaten. Deze outside-in bedrijven weten hun ‘iets mindere’ innovaties klaarblijkelijk beter in de markt te zetten.

Het verschil tussen inside-out en outside-in

Bij een inside-out visie wordt vanuit de directie vooral gelet op interne resources en competenties, zoals het inrichten van logistieke processen. Het succes hangt af van de mate waarin de organisatie in staat is deze resources en competenties voor de markt relevant te maken. Bij outside-in visie wordt juist meer gelet op klantbehoeften, (gedrag van) concurrenten en de wensen van leveranciers, om op basis daarvan plannen en producten te ontwikkelen.

Meer weten? Lees ook ons artikel ‘Sleutel tot reputatiesucces: van inside-out naar outside-in denken

Bron: EURIB

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden