Positionering van de logopedist

NVLF heeft te maken met grote veranderingen, staat onder druk vanuit zorgverzekeraars en wordt geconfronteerd met flinke bezuinigingen. Wij ondersteunden deze beroepsvereniging van logopedisten bij de positionering en profilering van de beroepsgroep.

Probleem van de klant
De maatschappelijke relevantie van logopedie is onvoldoende zichtbaar
Resultaat
Journalisten en andere stakeholders weten NVLF beter te vinden en belangrijke (taal)thema’s zijn op de agenda gezet.
Relatie sinds
2012

Vraag van de klant

NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten, verkeerde in nood wat betreft hun positionering en profilering. Zo kreeg de beroepsvereniging te maken met grote veranderingen zoals de zorgtransities en de verschuiving naar de eerste lijn. Daarnaast stond NVLF onder druk vanuit de zorgverzekeraars en werd de vereniging ook geconfronteerd met flinke bezuinigingen. Tegelijkertijd ging de discussie over logopedie voornamelijk over kosten en tarieven. Hierdoor was de maatschappelijke relevantie van de beroepsgroep (en daarmee de NVLF zelf) onvoldoende zichtbaar. Aan IVRM de taak om NVLF en het vak op de kaart te zetten en de positie bij relevante stakeholders te versterken.

Resultaat

De zichtbaarheid van de NVLF en de beroepsgroep is sterk toegenomen, blijkt uit een publieksonderzoek dat uitgevoerd is onder onze regie. Mede door inhoudelijke publicaties in de media weten journalisten en andere stakeholders de NVLF beter te vinden. Daarnaast zijn er ook belangrijke (taal)thema’s voor het vak op de agenda gezet.

Aanpak IVRM

Op basis van een stakeholderonderzoek, een ledenpeiling en twee positioneringssessies hebben we samen met de NVLF de gewenste positionering van de beroepsgroep bepaald. De focus lag daarbij op de maatschappelijke relevantie van logopedie: de bijdrage van de beroepsgroep aan een gezonde samenleving en economische ontwikkeling. Uit onderzoek bleek namelijk dat veel mensen niet wisten dat logopedisten bijvoorbeeld ook ondersteunen bij de aanpak van taalachterstanden. Men dacht vooral dat logopedisten hielpen bij stotteren en slissen.

Vervolgens is de positioning vertaald in diverse profileringsthema’s. Denk aan onder andere laaggeletterdheid en meertaligheid. Samen met de NVLF hebben we een communicatiestrategie opgesteld. Een onderdeel van de strategie was het opzetten en uitvoeren van een proactief persbeleid om deze profileringsthema’s in de spotlight te zetten. Ook hebben we de vereniging ondersteund bij het stakeholdermanagement en de communicatie via de eigen kanalen.

Over de klant

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. Deze vereniging behartigt de belangen van ongeveer 6.000 aangesloten leden. Daarnaast ondersteunt de NVLF deze leden zodat zij hun cliënten telkens kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen geven in alle levensfasen.

Het team

Nieuws

Benieuwd naar een profileringsstrategie voor jouw organisatie?

Mail of bel gerust met een van onze specialisten.

Neem contact op

Stef Heutink

Creatief Directeur
0623440339
  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden